Bouwend Nederland dringt energieverbruik verder terug

Stichting Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf en Bouwend Nederland hebben 7 januari een belangrijk samenwerkingscontract gesloten, om samen het energieverbruik onder de leden van Bouwend Nederland terug te dringen. Met dit contract onderstreept Bouwend Nederland het belang van energiebesparing voor haar leden. Het is nu het ideale moment om naar het verbruik te kijken, niet alleen vanwege de milieuvoordelen, maar ook vanwege het financiële voordeel dat energiebesparing met zich meebrengt. ... lees meer

Manager: CO2-reductie mag ten koste gaan van winst

Er is geen klimaatconferentie in Kopenhagen voor nodig om het milieu hoog op de agenda van leidinggevend Nederland te krijgen. 70,6% van de managers zegt dat ze de laatste jaren positiever zijn gaan denken over duurzaamheid en MVO. 75,9% vindt zelfs dat CO2-reductie ten koste mag gaan van de winst van een bedrijf. Uit onderzoek van het tijdschrift Management Team blijkt dat 61,8% van de managers vindt dat we niet alleen een economische crisis, maar ook een klimaatcrisis kennen. 62,4% zelfs zegt dat de twee met elkaar in verband staan. Leidinggevend Nederland vindt dat bedrijven ver mogen gaan om verandering te bewerkstelligen. Het terugdringen van CO2-uitstoot mag volgens 75,9% ten koste gaan van de winst van een bedrijf, en 35,6% zegt zelfs dat het gevolgen mag hebben voor de werkgelegenheid. ... lees meer

Verandering leefstijlen veel crucialer

De top in Kopenhagen zal wellicht niet het slotakkoord opleveren waar velen op hoopten. Maar om de bijeenkomst daarmee bij voorbaat tot een fiasco te bestempelen is niet juist. Belangrijk is allereerst dat de top en het voorafgaande onderhandelingsproces de partijen gedwongen hebben om hun positie te bepalen. En nu de VS, China en landen als Brazilië verantwoordelijkheid lijken te willen nemen, is het speelveld een stuk breder geworden dan bij het eerdere Kyoto-protocol. ... lees meer

IT-industrie sleutel tot behalen klimaatdoelstellingen 2020

Tijdens de VN Klimaattop in Kopenhagen (7 december), zal de druk op bedrijven om hun CO2-emissies te verlagen naar verwachting verder toenemen. Onderzoek toont aan dat de IT-branche verantwoordelijk is voor ongeveer 2 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Door de kennis, de hulpbronnen en de technologieën uit deze sector in te zetten, kan de IT-branche bijdragen aan de verlaging van de overblijvende 98% aan CO2-uitstoot in geïndustrialiseerde- en ontwikkelingslanden. Atos Origin is van mening dat de IT-sector, door te streven naar een gedragsverandering bij zowel mensen als organisaties, in alle branches een substantiële energiebesparingen kan realiseren. ... lees meer

Proef Corus: 20% minder energie en CO2-uitstoot

Corus bouwt een proefinstallatie waardoor het productieproces van ijzer schoner en energiezuiniger kan worden. Mocht de proef slagen, dan daalt het energieverbruik met 20% en vermindert dit ook de CO2-uitstoot met 20%. Het project Hisarna kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd vijf miljoen euro voor dit project beschikbaar te stellen. ... lees meer

Topmanagers Nederlandse bedrijven tonen betrokkenheid bij klimaatverandering

Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop wat betreft de betrokkenheid van hun topmanagers bij klimaatverandering, door op het hoogste niveau managers verantwoordelijkheid toe te kennen voor deze problematiek. Dit is één van de conclusies uit het nieuwe rapport van het Carbon Disclosure Project (CDP) dat vandaag werd gepubliceerd tijdens een evenement in Amsterdam, waar ING als gastheer optrad. ... lees meer