Energiemultinational Shell bedreigt het klimaat én loopt extra grote financiële risico’s door zich vooral te richten op exploitatie van extra CO2-intensieve energiebronnen als schaliegas en teerzanden. De gevolgen van de zogeheten ‘carbon bubble’ – een reusachtige overwaardering van mondiale olie- en gasreserves – zijn voor Shell groter dan voor andere olie- en gasbedrijven, blijkt uit een analyse van Shells investeringsstrategie (1) door Milieudefensie. Shell liet vrijdag in een brief (2) aan de aandeelhouders weten dat het zich geen zorgen maakt en niet van plan is om haar strategie aan te passen aan het wereldwijde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Milieudefensie is vandaag bij de jaarvergadering van Shell in Den Haag om investeerders te wijzen op de milieugevolgen van Shells beleid en hen te waarschuwen voor de financiële risico’s.

 

Milieudefensie neemt in haar analyse een recent gepubliceerd onderzoek van Carbon Tracker Institute (3) als uitgangspunt. Daarin wordt geconcludeerd dat tot 80 procent van de bewezen voorraad fossiele brandstoffen wereldwijd in de grond moet blijven zitten om onder de twee graden klimaatverandering te blijven – een grens waarover wereldwijd overeenstemming is, en die voorkomt dat klimaatverandering onherstelbare schade aanricht. Die 80 procent van de olie- en gasreserves heeft daardoor geen marktwaarde, en dit wordt de ‘carbon bubble’ genoemd.

 

Tientallen miljarden waardedaling

Deze overwaardering – waar ook de aandeelprijzen van afhangen – wordt mondiaal op maar liefst 21 biljoen dollar geschat. Wanneer straks nog maar 20 procent van de voorraden opgestookt mag worden, vallen CO2-intensieve en relatief dure reserves als eerste af. Uit de analyse van Milieudefensie blijkt dat Shell zich juist hoofdzakelijk op dat soort brandstoffen wil richten. De winningskosten en CO2-uitstoot van dit soort reserves, zoals olie uit de Nigerdelta, teerzanden, diepzeevelden en schaliegas, zijn veel hoger dan van conventionele voorraden (4). Zo kan de CO2-intensiteit van schaliegas 2,5 keer zo hoog uitpakken als die van gewoon aardgas. De plannen van Shell om gas intercontinentaal te gaan transporteren, bijvoorbeeld in de vorm van LNG, kunnen de CO2-intensiteit zelfs ruim verdrievoudigen. Shell zal daardoor bij het uiteenspatten van de ‘carbon bubble’ naar verwachting proportioneel meer moeten afwaarderen dan andere oliebedrijven. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met een directe waardedaling van tientallen miljarden (5).

 

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij

Milieudefensie: “Shell kan wel besluiten de 2 graden-grens niet serieus te nemen, de rest van de wereld doet dat wel. Zo hebben Nederland, de EU, de G8 en de VN dit allemaal al tot officieel klimaatdoel gesteld. En omdat de mondiale reserves aan fossiele brandstoffen maar liefst vijf maal te groot zijn, zal ook Shell reserves moeten afschrijven, de duurste en meest CO2-intensieve als eerste. Als aandeelhouders willen voorkomen dat hun aandelen straks waardeloos zijn moeten ze Shell nú oproepen te stoppen met het een strategie die eenzijdig gericht is op het investeren in onconventionele brandstoffen”.

 

Milieudefensie en Fossil Free NL in actie Milieudefensie is vandaag samen met Fossil Free NL (6) aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in het Circustheater in Den Haag om aandeelhouders te wijzen op de enorme milieuproblemen die Shell veroorzaakt, en de financiële gevolgen waartoe de foute keuzes van het bedrijf kunnen leiden. Het internationale netwerk van Milieudefensie, Friends of the Earth, voert gelijktijdig ook actie bij een Shell-aandeelhoudersbijeenkomst in Londen. Ritsema: “Aandeelhouders maken zich met name zorgen om de waarde van hun aandeel. Wij willen ze laten inzien dat klimaatverandering niet alleen een bedreiging is vanwege zeespiegelstijging, extreem weer, woestijnvorming en het smelten van gletsjers, maar ook voor hun aandelen. Een van de grote Nederlandse investeerders in Shell is bijvoorbeeld het pensioensfonds ABP, dat 1 miljard euro pensioengeld in Shell heeft zitten. Als Shell niet snel de strategie omgooit zijn de pensioenen van bijna 3 miljoen Nederlanders straks waardeloos”.

 

Voor meer informatie: Milieudefensie persvoorlichting. 020-5507333 /

06-29593872 www.milieudefensie.nl/shell

 

Noten

 

(1) Rapport: ‘Shell’s Carbon Bubble – Shell reserves: high carbon intensity, high extraction costs, high investment risks’:

https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/shells-carbon-bubble/view

 

(2)

http://s02.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/corporate/corporate/downloads/pdf/investor/presentations/2014/sri-web-response-climate-change-may14.pdf

 

(3) ‘Carbon Supply Costs Curves: evaluating financial risk to oil capital expenditure’ (Carbon Tracker Initiative, May 2014):

http://carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/05/CAR_Brochure_WEB_SHORT.pdf

en ‘Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets’ (Carbon Tracker Initiative, 2013):

http://carbontracker.live.kiln.it/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf

 

(4) Infographic ‘Shell’s carbon bubble’:

https://www.milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/infographic-shells-carbon-bubble/view

 

(5) Een eerdere afwaardering van 29 procent van Shells reserves in 2003 vanwege een boekhoudschandaal leidde toen tot een waardedaling van 15 miljard. Dit extrapoleren zou leiden tot een afwaardering van 41 miljard. De huidige marktwaarde van Shell is 234.06 miljard dollar (http://www.forbes.com/companies/royal-dutch-shell/). Het is onmogelijk met zekerheid te voorspellen wat zo’n grote afwaardering van de reserves van Shell preceis voor effect zal hebben op de waarde van de aandelen.

Het getal 41 miljard moet met een grote onderzekerheidsmarge worden beschouwd – en mogelijk als een ondergrens, omdat aantasting van het bedrijfsmodel niet wordt meegewogen.

 

(6) Meer informatie op de website van Fossil Free NL http://gofossilfree.org/nl/