Nieuwe plant-based pakken van CoolBest zorgen voor CO2 vermindering gelijk aan 3 miljoen km autorijden

Het Duitse onderzoeksbureau Ifeu (Institut für Energie- und Umweltforschung) heeft in opdracht van de verpakkingsleverancier van CoolBest, SIG, onderzocht wat de CO2-uitstoot vermindering is t.o.v. de oude verpakkingen. De uitkomst bevestigt dat het gebruik van de plantaardige verpakkingen aanzienlijk minder belastend is voor het milieu. Met de overgang naar plantaardige verpakkingen zet CoolBest de volgende […] ... lees meer

Provincie Drenthe steekt half miljoen in ontwikkeling van duurzaam plastic

De provincie Drenthe stelt € 480.412,– beschikbaar voor de realisatie van een proeftuin in Emmen. Namens SNN doet Brussel daar bijna € 2.400.000,– bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en ook de gemeente Emmen levert met € 50.000,– een financiële bijdrage. Met deze middelen wordt het Emmense bedrijf SPIC Facilities in staat gesteld […] ... lees meer

Miljoenen Amerikanen zien hoe in Geleen Bio-olie voor scheepvaart wordt ontwikkeld

In het weekend van 23 en 24 Februari wordt op Fox Business Network en Bloomberg International een reportage uitgezonden over startup Vertoro uit Geleen. In de Amerikaanse reportage is te zien hoe een duurzame olie uit lignine, verkregen uit biomassa reststromen en restproducten uit de papierindustrie, wordt gedestilleerd. Deze olie vormt een milieuvriendelijke basis voor […] ... lees meer

Waterschappen continueren ontwikkeling duurzame bioplastics

Vijf waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân) hebben een financiële bijdrage toegezegd aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. De waterschappen leveren hiermee een bijdragen aan de beoogde circulaire economie in 2050. Afvalwater is voor waterschappen een belangrijke […] ... lees meer

A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe

Yesterday the European Commission has put forward an action plan to develop a sustainable and circular bioeconomy that serves Europe’s society, environment and economy. As announced by President Juncker and First Vice-President Timmermans in their letter of intent accompanying President Juncker’s 2018 State of the Union Address, the new bioeconomy strategy is part of the Commission’s drive to boost jobs, growth and […] ... lees meer

Nederlandse bedrijven streven samen naar biobased economie en CO2-reductie

Een consortium bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft vorige week de eindrapportage “Business met biomassa en biobased gas” overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige Klimaatakkoord. Duurzame koplopers DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Cosun, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe hebben o.l.v. CE […] ... lees meer

Aantal organisaties actief in Biobased Economy groeit

Een groeiend aantal organisaties is actief in de Biobased Economy. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zowel het bedrijfsleven als de overheid zetten met investeringen volop in op hernieuwbare grondstoffen. 80% mkb De rapportage telt 1.258 organisaties die actief zijn in de Biobased Economy. Dat is 13% meer […] ... lees meer

Bioplastics passen goed in circulaire economie

Bioplastics kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot en minder vraag naar fossiele grondstoffen. Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau CE Delft. Daarom is het een goede zaak als de overheid het vastleggen van CO2 in bioplastics fiscaal gaat stimuleren, stelt Emmo Meijer, boegbeeld van de Topsector Chemie. CE Delft onderzocht in opdracht van het ministerie […] ... lees meer

ECN: “Beter beleid en investeringsklimaat nodig voor bio-economie”

ECN sluit zich aan bij de Federatie Bio-economie—een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen en NGOs dat beoogt bio-economie op de kaart te zetten en wil pleiten voor een beter beleid en investeringsklimaat voor de bio-economie. Oprichter Dorette Corbeij ziet volop kansen voor de bio-economie, maar die worden nog niet voldoende benut. “Er is onzekerheid over […] ... lees meer

Nederland heeft alle bouwstenen voor de Biobased Economy: vandaag starten leidt op korte termijn tot succes

Het verbinden van de lopende initiatieven en sturen op ketens is de sleutel tot een succesvolle Biobased Economy. Dit kan op korte termijn tot succes leiden en een nieuwe, relevante pijler onder de Nederlandse economie worden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de uitgave ‘Duurzaamheid die werkt’, een bundeling van veertien toonaangevende visies op de […] ... lees meer

Nieuwe tool meet gebruik van groene grondstoffen in de chemische industrie

Projectpartners AkzoNobel, Advanced Biochemical (Thailand) Co., Ltd. (ABT) en EY lanceren een pilot voor een nieuwe online tool om de aanwezigheid van biogebaseerde grondstoffen in producten te meten. Het is de eerste tool die met behulp van e-certificaten de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen in de productieketen bijhoudt. Veel chemicaliën kunnen gemaakt worden van zowel fossiele als […] ... lees meer

Website www.cleancapital.nl is live

Gisteren is de website www.cleancapital.nl gelanceerd. Een site die vraag en aanbod van reststoffen bijeen brengt en innovaties op het gebied van duurzame energie en circulaire grondstoffen met elkaar verbindt. Met de website Clean Capital geeft Waternet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht invulling aan de ambitie om afvalstromen op te waarderen naar energie en grondstoffen. Clean […] ... lees meer