JP Six (Interpolis): “Reputatie is en blijft het kostbaarste bezit”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 28 februari 2003). Jan Pieter Six is een pionier van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de verzekeringssector. Hij schreef een verkenning voor de verzekeringsbedrijfstak over het belang van een van de ‘belangrijkste maatschappelijke thema’s van deze tijd’. Hij vindt dat verzekeraars daarvoor een royale plaats in hun bedrijfsstrategie moeten inruimen, in hun eigen belang Het gesprek met Jan Pieter Six, hoofd concernrelaties van Interpolis, de verzekeringsdochter van de Rabobank Groep, vindt plaats voor het boekhoudschandaal en de reputatie- en koersval van Ahold . Maar dat maakt zijn analyse van de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet anders. Integendeel. Het bekende cliché van de noodzaak voor bedrijven van vertrouwen van aandeelhouders en andere belanghebbenden staat weer in de schijnwerpers. ... lees meer

MVO in de agrofoodketen: kennisleemtes in kaart gebracht

Het Ministerie van LNV wil het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven in de agrofoodketen stimuleren en faciliteren met het oog op duurzaamheid en concurrentiekracht. Dit past binnen het kabinetsbeleid. Om tot een goede taakinvulling te komen, heeft het ministerie de beschikbare kennis en kennisleemtes in kaart laten brengen. ... lees meer

Burma Centrum: “Provincie Zuid-Holland moet geen opdracht verlenen aan IHC Caland”

De gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland dienen geen opdracht te geven aan IHC Caland ten behoeve van de aanleg van de Hubertustunnel. Dit heeft het Burma Centrum Nederland (BCN) gisteravond schriftelijk verzocht aan de Haagse wethouder Bruins en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, naar aanleiding van berichten in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf op 21 februari. De provincie had het BCN al eerder geschreven geen zaken te willen doen met IHC Caland. Dit bedrijf is betrokken bij grootschalige gaswinning in Burma. Burma wordt geregeerd door een dictatoriaal regime, berucht om dwangarbeid en mensenrechtenschendingen. Diverse gemeenteraadsfracties hebben al aangekondigd deze zaak aan de kaak te zullen stellen. ... lees meer

Ethiek heeft niets te maken met boekhoudkundige problemen

Meer dan 93 procent van de Nederlandse Finance & Human Resources Managers vindt het belangrijk om met een -ethisch’ bedrijf zaken te doen. Opvallend is dat niemand van de ondervraagden ethiek aan boekhoudkundige problemen verbindt. Dat komt naar voren uit onderzoek van Robert Half International onder 1550 managers. ... lees meer

Statement regarding Friends of the Earth Netherlands and Nutreco in Chile

This is to inform you that Nutreco has reached a common understanding with Friends of the Earth the Netherlands (“Milieudefensie”) about the developments around the Johannesburg Summit in August last year. You probably remember how Milieudefensie and its Friends of the Earth sister organisations accused us of not abiding to local laws in Chile (minimum wages, union rights, environment). Milieudefensie now acknowledges in a official statement that they made some mistakes. This gives us the possibility to “close the book”, stop the rumour, have a proper evaluation and continue a constructive dialogue with this key international NGO. We also agreed that we, Nutreco, will initiate a more detailed environmental impact assessment of our Chilean fish farms in lakes and ocean. Hopefully we can build upon the research work we are now doing in Scotland together with the independent Dutch research institute CREM on the development of a biodiversity assessment tool. Today, this Milieudefensie statement is published on their web site (www.milieudefensie.nl) Nutreco also have its statement on www.nutreco.com. We will also use the Milieudefensie statement in the Social & Environmental Report 2002. See below both the statement of Nutreco and Milieudefensie. ... lees meer

Nederlandse banken nemen afstand van IHC Caland

Het Burma Centrum Nederland en Milieudefensie zijn verheugd met het nieuws dat Nederlandse banken vandaag publiekelijk afstand hebben genomen van offshorebedrijf IHC Caland, maar toch gaat deze maatregel de twee organisaties niet ver genoeg. Milieudefensie en Burma Centrum Nederland willen dat IHC Caland zich terugtrekt uit Burma en dat de banken alle leningen aan IHC stopzetten. ... lees meer

Duurzaam ondernemen nog ongeschikt om Derde Wereld te helpen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan een goed instrument zijn voor ontwikkelingssamenwerking. Het kan de impact van westerse bedrijfsactiviteiten flink verbeteren. Helaas laat de praktijk zien dat MVO deze rol nog lang niet waarmaakt. Het introduceren van MVO in derdewereldlanden is nog te veel een proces van trial & error. Drie organisaties, FACET B.V., Fair Trade Assistance en SMO, hebben voorbeelden voor MVO in derdewereldlanden in kaart gebracht. De conclusies zijn te vinden in de publicatie -De overtreffende trap van ondernemen”, dat is verschenen bij SMO in Den Haag. ... lees meer

De Krim uit Texel winnaar MVO-prijs Noord-Holland

Het Texelse bedrijf De Krim is op 20 februari jongstleden in de Lichtfabriek in Haarlem uitgeroepen tot maatschappelijk ondernemer van het jaar. Zij ontvingen hiervoor een bedrag van € 15.000 uit handen van drs. Bob Verburg, gedeputeerde economie, landbouw en Europa. De beoordeling van de inzendingen werd wederom uitgevoerd door adviesbureau DHV. ... lees meer

Rijk verplicht bouwsector niet tot invoering gedragscode

Het kabinet vindt het niet nodig bouwbedrijven te verplichten tot het invoeren van een gedragscode. De bouwsector doet er, omwille van de integriteit, wel verstandig aan zelf een code op te stellen. Dat antwoordt minister Kamp (VROM) op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid. De misstanden die tijdens de parlementaire enquête over de bouwfraude aan het licht kwamen, zijn volgens de minister primair terug te voeren op het naleven van de wet. Hiertoe is iedereen in Nederland verplicht. Een aanvullende gedragscode is daarom in zijn ogen ‘niet nodig en ook niet wenselijk’. ... lees meer