In 2025 voeren veel steden zero-emissiezones in. Dit betekent dat de bevoorrading in principe plaatsvindt via elektrisch aangedreven transport, uitzonderingen middels overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen daargelaten. Mede door die ontwikkeling is de verwachting dat in 2030 10% van de vrachtwagens in Nederland elektrisch rijdt. Om deze vrachtwagens te laten rijden is een landelijk dekkend netwerk van publieke en private laadpleinen cruciaal, zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (Duurzame Mobiliteit). Zij heeft daarom Rijkswaterstaat opdracht gegeven een kennisprogramma naar laadpleinen voor elektrische vrachtwagens te bouwen. In het project verzamelt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en kennisinstellingen data, kennis en ervaringen over laadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven vrachtwagens.

Staatssecretaris Heijnen heeft op 23 oktober 2023 het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen officieel gestart in Rotterdam: ‘Toegang tot laadinfrastructuur is van groot belang om de transportsector draaiende te houden. We moeten leren van deze ervaringen zodat we de kennis van de koplopers naar de hele sector kunnen brengen.’

Living lab om snel op te schalen

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de inrichting en het gebruik van laadvoorzieningen voor elektrische vrachtwagens te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat er meer duidelijkheid komt over investeringen in apparatuur, zoals een batterijsysteem.

‘Door het delen van data en kennis en het beschikbaar stellen van financiering voor innovatie kunnen marktpartijen sneller opschalen,’ aldus Rob de Groot, projectleider van het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen bij Rijkswaterstaat.

Onderzoek op 6 bestaande laadpleinen

In het living lab verzamelen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat met behulp van experimenten data op bestaande laadpleinen. Ze doen onderzoek naar onder andere de techniek van het laadplein, de verbinding met het bestaande energienet, de integratie in het logistieke proces, de ruimtelijke inrichting van een laadplein en de businesscase.

Het onderzoek vindt plaats op 6 bestaande laadpleinen. De laadpleinen variëren in grootte, locatie en toegankelijkheid.

 • Publiek toegankelijk
  • Shell & EVConsult met Laadplein Eindhoven Acht in Eindhoven
  • TotalEnergies retail servicestation in Sevenum
 • Semipubliek toegankelijk
  • WattHub in Geldermalsen
  • Districon en Gemeente Tilburg (Brabants Afval Team) in Tilburg
 • Truckparking
  • Milence met Truckparking Venlo in Venlo
  • Truckparking Rotterdam in Rotterdam

Een emissieloos mobiliteitssysteem

Nederland staat voor de grote opgave om te komen tot een duurzaam en emissieloos mobiliteitssysteem. Naast de emissies van CO2 en stikstof moet ook de uitstoot van fijnstof flink naar beneden. Daarom introduceren tientallen gemeenten vanaf 2025 zero-emissiezones in de binnensteden.

Ook is Nederland vanuit de Europese Unie verplicht om voldoende publiek toegankelijke laadinfrastructuur aan te leggen langs trans-Europese netwerken en stedelijke knooppunten.

Foto: Opening Living Lab Heavy Duty Laadpleinen: van links naar rechts Marie-José Baartmans (eigenaar Breytner Zero Emission Transport), Ton Barten (directeur Truckparking Exploitatie BV), Vivianne Heijnen (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat), Rob de Groot (projectleider Rijkswaterstaat) en Eric van der Schans (directeur milieumanagement Havenbedrijf Rotterdam)