Een groeiend aantal bedrijven zet zich in voor klimaatverandering binnen hun keten. Echter is een focus op scope 1 en 2 niet langer voldoende om de doelen te halen: we moeten aan de slag met onze productieketen. Maar waar te beginnen?  Als je echt impact wil maken, richt je dan op de landbouwprocessen. We beschrijven de 5 belangrijkste drijfveren van duurzaamheid in je agri-waardeketen.

  1. Begrijp je productieketen

Begrip van de keten is essentieel – en dat begint met een aantal complexe vragen. Waar koop je je materialen? En welke impact hebben je inkoopbeslissingen op de planeet? Als je weet waar de ruwe materialen vandaan komen, weet je ook precies waar de ‘hotspots’ zitten die het leeuwendeel van de uitstoot binnen je productieketen veroorzaken. En die kennis stelt je in staat om aan de juiste knoppen draaien en de grootste reductie te realiseren.

  1. Werk samen met je leveranciers

Emissies verlagen doe je niet alleen. Je moet samenwerken met leveranciers om de dagelijkse praktijk tot op boerderijniveau te kunnen verbeteren. Probeer in kaart te brengen hoe je proces- en beoordelingscriteria kunnen bijdragen aan de transformatie van de praktijken in je waardeketen. Hoe kan je bijvoorbeeld het selectieproces van leveranciers gebruiken als instrument voor verandering? Bekijk hierbij ook de opties voor regeneratieve landbouw, een nieuwe beweging met netto-positieve impact op het milieu.

  1. Zoek versterking bij branchegenoten

De samenwerking met je leveranciers is cruciaal, maar als je écht de manier wil veranderen waarop een gehele sector werkt kan dat alleen wanneer iedereen samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Die samenwerking is nodig, zelfs met je concurrenten. Dit zou weleens je kans kunnen zijn om in niet-competitieve brancheverenigingen verandering teweeg te brengen. Wees je bewust van het gehele ecosysteem en ontdek waar je verandering kan versnellen door het gesprek en de samenwerking aan te gaan.

  1. Zet uitdagingen om in kansen

Verduurzaming is doorgaans niet geïntegreerd in zakelijke beslissingen. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen, maar biedt tegelijkertijd een verborgen kans. Het stelt je namelijk in staat om vragen te stellen over hoe processen je kunnen ondersteunen bij het bereiken van je duurzaamheidsdoelstellingen. Een aantal voorbeelden: wanneer je een nieuw product ontwikkelt, staat het team dan stil bij de klimaatimpact van de ruwe materialen? Hoe kan je verduurzaming en klimaatactie meenemen in de selectie van een nieuwe leverancier of leveringsregio? En hoe kan je de gesprekken over emissiereductie omzetten in een engagement-tool die nieuwe energie en een boost aan innovatie geeft, binnen en buiten de organisatie? Met de juiste aanpak kan jouw duurzame keuze voor ruwe materialen je helpen te differentiëren van de concurrentie en nieuwe commerciële kansen realiseren.

  1. Volg de wetenschap, maak een plan en kijk vooruit

Doelen stellen met wetenschappelijke onderbouwing is essentieel, maar het is net zo belangrijk om een solide plan te maken. Ook wanneer je onder druk staat om zo snel mogelijk je ambitieuze doelen te behalen. Een goede inspiratiebron is de net zero-roadmap die we samen met Nestlé hebben ontwikkeld.

Actie ondernemen om emissies te verlagen binnen je agri-waardeketen is een uitdaging. Maar de voordelen zijn groot. Dus heb je je waardeketen tegen het licht gehouden? Maak dan een plan voor actie. Blijf vooruit kijken en zet aanvullende acties uit voor verdere veranderingen die mogelijk meer tijd kosten, maar ook meer kunnen opleveren. Het is nooit te laat om te beginnen.

Karine Basso, Principal Agricultural Value Chains bij South Pole. Ze ondersteunt al ruim 15 jaar bedrijven bij het verbeteren van de duurzaamheid binnen hun productieketens met behulp van beter begrip van wereldwijde trends, verwachtingen van stakeholders en de effectiviteit van uiteenlopende duurzaamheidsstrategieën. Ze heeft een passie voor het werken met een purpose en zoekt graag de verbinding met gelijkgestemden die hun dagelijkse werk gebruiken als een instrument voor verandering, groot en klein.