Zaken zijn zaken. Maatschappelijk onverantwoord ondernemen

Auteur(s): J. Ellis & R. Tissen
Publicatie: februari 2004
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

Hebzucht, kunstmatigheid en onwetendheid: deze drieslag vormt de basis voor de onmenselijkheid die het huidige bedrijfsleven kenmerkt. Hebzucht leidt tot een efficiënte organisatie waarin alles ondergeschikt is aan de groei. Kunstmatigheid slaat op de overtuiging dat technologie en een verregaande dehumanisering van de contacten met klanten, werknemers en de samenleving hetzelfde is als vooruitgang. En door onwetendheid worden in deze tijd van steeds toenemende complexiteit, de beslissingen van een manager teruggebracht tot een simpel óf-óf.

Is er een manier te bedenken om deze inhumane opstelling aan te pakken? Om te zorgen dat het bedrijfsleven weer een humaan karakter krijgt? Misschien zal de humaniteit, als het werk nog verder verandert, vanzelf weer terugkeren – samen met het vermogen om na te denken. En wie weet keren we dan ook terug naar een tijd waarin het bedrijfsleven voor de middelen zorgt en de mensen voor de inhoud.  Maar eerst zal de Onheilige Drieëenheid, hebzucht, kunstmatigheid en onenigheid, van de troon gestoten moeten worden. Want zolang dat niet gebeurt zal de onmenselijkheid victorie kraaien.