Sustainable Business Modeling. Een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering

Auteur(s): Annemieke Roobeek & Jacques de Swart
Publicatie: december 2013
Prijs: € 29,95

Duurzaamheid is de drijfveer achter de vernieuwing in bedrijfsvoeringsprocessen. Hierbij gaat het verder dan ‘groen’-denken. Het gaat om het integraal omdenken van alle processen in een bedrijf of organisatie. Van inkoop van duurzame grondstoffen, deelfabricaten en energie, tot het scheppen van een duurzaam werkklimaat.

Bovendien wil de klant, of afnemer, steeds vaker helder zicht op een eerlijk product of een transparant ontwikkelde dienst. Dit vereist het openen van de black box in het besluitvormingsproces. Door nieuwe methoden in het modelleren, kunnen strategische en duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld worden en transparant gemaakt worden. Dit is onmisbare ontwikkeling voor duurzame ondernemingen en voor kritische afnemers.