Pure Winst. De triple-win van een betrokken organisatie

Auteur(s): Henk Jan Kamsteeg
Publicatie: november 2013
Prijs: € 17,95

Voor veel bedrijven is ‘maatschappelijk ondernemen’ praten over stakeholders, principes formuleren en dergelijke. Goede doelen steunen gebeurt door individuele medewerkers, of één keer per jaar door een gift.

Maar het kan veel directer! Henk Jan Kamsteeg laat in dit unieke boek zien hoe u met behulp van bekende managementprincipes kunt kiezen voor een echte, duurzame bijdrage aan een goed doel, een bijdrage die in het verlengde ligt van uw kerncompetenties.

Waarin kan uw organisatie echt een verschil maken, wat is uw purpose? Waar ligt de grens van uw Cirkel van Invloed? Deze vragen moet ieder bedrijf en elke organisatie zich stellen. De antwoorden hierop verbeteren uw bedrijfsvoering, en helpen u tegelijk kiezen voor een passende maatschappelijke bijdrage. Bovendien draagt een concreet en duurzaam maatschappelijk doel enorm bij aan de motivatie van uw medewerkers. Een driedubbele win dus!