Perspectieven op MVO.NL. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in turbulente tijden

Auteur(s): Teun Hardjono en Allard Markus + 41 co-auteurs
Publicatie: mei 2012
Prijs: € 26,50

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet langer vrijwillig. NGO’s, overheden, consumenten en (social) media prikken window dressing door en willen bewijs zien. Organisaties moeten een weg vinden in een complex krachtenveld en tegelijkertijd invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. Cruciaal hierin is de rol van het individu en de manier waarop maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie wordt verankerd. Veel moet nog worden ontdekt. Dit boek toont desalniettemin perspectieven op MVO zoals (inter)nationale deskundigen uit wetenschap en praktijk die zien. Een zoektocht naar MVO Next Level; een handreiking om op innovatieve manier antwoorden te vinden op economische, politieke en sociaal-maatschappelijke uitdagingen van nu.