Omniconomie. De weg naar een intrinsiek duurzame wereld

Auteur(s): Niko Roorda
Publicatie: september 2021
Prijs: €29,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Wat vele economische experts als wetenschap zien, is volgens auteur Niko Roorda in werkelijkheid niet meer dan een ‘protowetenschap’ gevuld met fout woordgebruik (groei, winst, eigendom, waarde), verhaaltjes (‘mythen’) en grove versimpelingen van de werkelijkheid. Dat is erg, want op het wanbegrip van economen baseren alle regeringen en grote bedrijven hun beleid, met rampzalige gevolgen: klimaatverandering, verwoesting van ecosystemen, uitstervende soorten, economische bubbels en crashes, absurd toenemende ongelijkheid en groeiende scheuren in de samenleving.

Het economisch fundament moet dus opnieuw ontworpen worden. Dit boek laat zien hoe we vanuit vakgebieden zoals economie, politiek en ecologie een nieuwe wetenschap kunnen ontwikkelen: de ‘omniconomie’. Deze nieuwe wetenschap heeft een intrinsiek duurzame samenleving voor ogen, een wereld waarin duurzaamheid niet meer wordt ‘aangeplakt’, zoals nu, maar in de wortels is opgenomen.

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst en de huidige economische, financiële en politieke wantoestanden. En voor wetenschappers in alle vakgebieden die dieper op deze onderwerpen willen ingaan.

‘Een verrassend nieuwe visie. Het is goed dat dit boek is geschreven: het inspireert en geeft hoop aan allen die zich zorgen maken over onze gedeelde toekomst op deze prachtige planeet.’ – Prof. dr. Jan Peter Balkenende, voormalig minister-president van Nederland

Dr. Niko Roorda studeerde theoretische fysica en wetenschapsfilosofie (MSc) en behaalde zijn doctorstitel in de sociale wetenschappen. Hij is een ervaren manager en een internationaal erkend duurzaamheidsexpert. Hij adviseerde honderden universiteiten, hogescholen en bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen en onderwijs. Zijn managementmethoden worden in meer dan vijfentwintig landen toegepast.

Roorda ontving de Nationale VROM-prijs voor Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en werd in 2018 benoemd tot Duurzame Docent van het Jaar in het hoger onderwijs.