MVO en Duurzaam ondernemen

Auteur(s): Pierre Winkler & Keesjan van den Herik
Publicatie: februari 2009
Prijs: € 17,50
Taal: Nederlands

Onderwijsmethode voor het MBO. De methode MVO en Duurzaam Ondernemen is sterk competentiegericht en direct gekoppeld aan de praktijk. In elk hoofdstuk wordt duidelijk geillustreerd hoe de zorg voor burgers en werknemers (People) en de zorg voor het milieu (Planet) samengaan met de zorg voor winst, zowel financieel als maatschappelijk (Profit). Voorafgaand aan elk hoofdstuk worden de competenties beschreven waaraan de deelnemer in dat hoofdstuk gaat werken. De vele praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar en stimuleren de deelnemer om te reflecteren op zijn eigen keuzes, gedrag en verantwoordelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar. Op de site zijn de bijbehorende opdrachten te downloaden.

Hoofdstuk 1 Wat is MVO?
Hoofdstuk 2 Verantwoordelijkheden
Hoofdstuk 3 MVO en analyse van dilemma’s
Hoofdstuk 4 Bedrijfscodes
Hoofdstuk 5 Zorg voor de werknemer en kwaliteit van arbeid
Hoofdstuk 6 MVO, Marketing en PR
Hoofdstuk 7 Duurzaamheid