Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op weg naar maatschappelijk verantwoorde medezeggenschap.

Auteur(s): Arjen van Halem
Publicatie: juli 2011
Prijs: € 36,50
Taal: Nederlands

Duurzaam ondernemen is actueel, maar is het een hype of niet? Milieu is in het verleden wel vaker in en uit geweest. De auteurs van dit boek zijn het er wel over eens dat duurzaam ondernemen een trend voor de lange termijn is. Tegelijkertijd is duurzaamheid een goed voorbeeld van een vuilnisvatbegrip. Zelfs duurzame sigaretten zijn mogelijk in sommige definities.
Duurzaam ondernemen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Hoewel duurzaam ondernemen en MVO veel door elkaar worden gebruikt, is MVO oudsher breder en bevat het ook expliciet arbeidsrechten en mensenrechten. Veel ondernemingen gebruiken liever het Engelse jargon met sustainability, corporate social responsibility of zelfs corporate social accountability.

Dit boek poogt om vanuit verschillende invalshoeken ondernemingsraden aanknopingspunten te bieden voor een eigen positie in het MVO-beleid van de onderneming. Onderzoekers, adviseurs en mensen uit de vakbonds-en or-praktijk komen aan het woord. Het beeld dat dit oplevert is dat de MVO-thema’s wel helder zijn. Voor ondernemingen is het echter nog vaak lastig om de ambities naar de concrete bedrijfsvoering te vertalen en hierover helder te rapporteren. Ook al is nog steeds sprake van enkele koplopers en een heleboel volgers, er is ontwikkeling.
Ook voor onder ondernemingsraden is het nog zoeken. De vier praktijkvoorbeelden laten zien dat ondernemingsraden MVO op een heel verschillende manier benaderen. Maar bij de koplopers onder de ondernemingsraden lijkt duurzaamheid of MVO een structurele plaats op de agenda te hebben gekregen. Een van de uitdagingen van de ondernemingsraad is om de MVO-thema’s te verbinden met de klassieke or-thema’s en om een eigen geluid te laten horen in het overleg met en tussen de verschillende stakeholders.