Inspiratie voor duurzame bedrijfsstrategie

Auteur(s): Frank G.H. Croes
Publicatie: augustus 2015
Prijs: € 31,00
Taal: Nederlands

Het ministerie van Economische Zaken focust in Nederland op negen kansrijke topsectoren in het bedrijfsleven en ambieert om de samenwerking tussen deze sectoren en het hoger onderwijs te versterken. Inspiratie voor duurzame bedrijfsstrategie, onder redactie van Frank Croes, levert hieraan een bijdrage in de vorm van dit boek en bijbehorende website. In deze uitgave belichten zes studentauteurs uit het hoger beroepsonderwijs ieder een actueel thema binnen één of meerdere topsectoren. De behandelde thema’s zijn: globalisering, circulaire economie, big data en business intelligence, bedrijfsfinanciering, de connectie met de klant, en merkwaarde en klantloyaliteit. Hierbij hebben de auteurs gebruikgemaakt van diverse gangbare en nieuwe managementmodellen. Deze uitgave biedt hiermee interessante aanknopingspunten voor studenten, ondernemers en managers in het bedrijfsleven. Daarnaast zijn de online-opdrachten op de site www.inspiratievoorduurzamebedrijfsstrategie.nl bijzonder geschikt als praktisch oefenmateriaal bij colleges van de opleidingen Bedrijfskunde en Economie in het hoger onderwijs. De auteurs van deze uitgave zijn student en willen met dit project een statement maken over de wijze waarop je in het hoger onderwijs onderscheidend en innovatief te werk kunt gaan. De studentauteurs en redacteur zien dan ook af van de royalty’s over de verkoop; de opbrengsten worden gedoneerd aan een school voor wezen in Roemenië.