Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Auteur(s): Jan Jonker
Publicatie: juli 2011
Prijs: € 33,50

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn al een aantal jaren hot topics in tal van bedrijven en organisaties. Het betreft hier onderwerpen die volop in ontwikkeling zijn en die steeds nieuwe inzichten opleveren. De discussie daarover is dan ook nog lang niet afgerond. ‘Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’ hebben de auteurs relevante literatuur over duurzaam ondernemen (DO) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gecombineerd met hun eigen inzichten op dit gebied. Dit hebben ze samengebracht in een beknopte en overzichtelijke publicatie. Hierin wordt beschreven hoe het denken over DO en MVO zich door de tijd heen heeft ontwikkeld tot de huidige stand van zaken, en wat er op dit gebied van de nabije toekomst kan worden verwacht.

‘Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’ is primair bedoeld als instappublicatie voor HBO- en WO-studenten die behoefte hebben aan een inleidend en chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en begrippen op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Daarnaast is dit boek een handig naslagwerk voor professioneel geïnteresseerden, zoals (MVO- en DO-) managers en adviseurs. Zij vinden hierin een historische fundering van een actueel en ingewikkeld debat, waarmee ze zich op specifieke putten snel en ter zake kunnen oriënteren met behulp van een uitgebreide verklarende woordenlijst.