Human resources in ethisch perspectief, De HR-professie in de maatschappelijk verantwoorde organisatie

Auteur(s): André Nijhof en Hans Wesseling (red.)
Publicatie: juni 2010
Prijs: € 33,75 (excl. verzendkosten)

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

De reeks Management in de Samenleving behandelt thema’s op het gebied van bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en integriteitszorg. Daarbij is het doel om bestuurders en managers zowel theoretische verdieping te bieden als praktische ondersteuning. De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met het European Institute for Business Ethics van Nyenrode Business Universiteit.

Human Resources-professionals voeren hun werk uit in een praktijk die gekenmerkt wordt door tegenstrijdige verwachtingen, onduidelijke verantwoordelijkheden en dilemma’s. Vaak blijven deze impliciet. Dit boek beoogt deze expliciet te maken door de spanningsvelden te benoemen en de normatieve grondslagen te verkennen. Het gaat daarbij onder meer om specifieke HR-beleidsthema’s, zoals mensenrechten en het diversiteitvraagstuk. Ook gaat het om de instrumenten waarmee HR-professionals een bijdrage kunnen leveren aan een integere en maatschappelijk verantwoorde organisatie. Denk daarbij onder meer aan de mogelijkheden en beperkingen van assessments, training en outplacement.

De aanleiding voor het schrijven van dit boek is dat er op het kruispunt van HRM en bedrijfsethiek erg weinig voor de praktijk relevant materiaal te vinden is.

Ook het onderwijs en managementcursussen bieden op dit gebied niet veel aan. Dit boek beoogt die leemte weg te nemen. Het is samengesteld uit bijdragen die een breed scala van onderwerpen belichten. De problematiek is echter zo rijk en veelomvattend, dat het een illusie zou zijn te denken dat hiermee het laatste woord gesproken is. Dat is ook niet de bedoeling van dit boek. In plaats daarvan beoogt het de reflectie te stimuleren op vragen die samenhangen met het werkveld van HR-professionals.

Het is een boek geworden dat mensen uit diverse disciplines in staat stelt om zich te oriënteren op de specifieke wijze waarop men binnen Human Resources in aanraking komt met ethische vraagstukken. Het is geschreven zowel voor mensen uit de praktijk als voor studenten.