Groene Groei

Auteur(s): Alle Bruggink, Diederik van der Hoeven en Paul Reinshagen
Publicatie: oktober 2014
Prijs: € 20,--

Hoe verdient Nederland zijn geld over twintig jaar? Is over twintig jaar het energieprobleem opgelost? Kan onze economie dan weer vrolijk op de oude voet doorgroeien? Vergeet het maar! Ja, duurzame energie is de basis van ons welvaartshuis, maar als we miljarden meer mensen willen voeden en laten genieten van een behoorlijke welvaart, dan zullen we het hele huis moeten verbouwen. We moeten geen half werk leveren.
Nederland en Europa lopen niet voorop op het gebied van energie. Wel hebben we alles in huis om alle andere sectoren van de economie op een duurzame leest te schoeien. In de eerste plaats onze land- en tuinbouw. De Europese landbouw heeft zulke hoge opbrengsten dat wij de voedselproducent van de wereld kunnen worden, zelfs met minder grond en meer natuur. Diezelfde land- en tuinbouw worden ook de basis voor een groene en duurzame groei van onze industrie. De Nederlandse industrie is sterk in vele sectoren en heeft voor zijn verdere ontwikkeling gekozen voor duurzaamheid. Wij zijn sterk in chemie en materialen en in alles wat met water van doen heeft. Onze hightech industrie kan zich meten met Silicon Valley. De signalen staan op groen voor een economische ontwikkeling die welvaart geeft én duurzaam is. Met tientallen voorbeelden tonen de schrijvers deze nieuwe koers aan. ‘Meer resultaten
met minder middelen’ is daarbij de trend. Met minder grondstoffen, minder energie, minder arbeid en minder ruimtebeslag meer en betere producten maken. Naar meer welvaart voor meer mensen en naar herstel van schade aan de planeet door minstens tien maal zo efficiënt met onze middelen om te gaan. Dit boek toont aan dat het kan.
De schrijvers van dit boek komen uit zeer verschillende hoeken: wetenschap, wetenschapsjournalistiek, industrie, maatschappelijke organisaties en advieswereld. Zij zijn ervan overtuigd dat een duurzame industrie, inclusief onze land- en tuinbouw, de basis is voor een welvarende toekomst. En dat Nederland aan die toekomst richting kan geven met heel veel kansen op een goede boterham.