Goed werkgeverschap in internationaal perspectief onder de vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Auteur(s): Erik Jan van Dalen
Publicatie: december 2006
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Goed werkgeverschap is méér dan een juridische term. Goed werkgeverschap is gericht op constructieve arbeidsrelaties, persoonlijke groei van medewerkers en ontwikkeling van de organisatie. Goed werkgeverschap legt intenties vast in zakelijke afspraken en levert resultaten voor werknemer en werkgever.
In dit boek wordt het goed werkgeverschap in zestien landen vergeleken vanuit het perspectief van sociaal-culturele, politieke en economische factoren.
Het betreft alle EU-landen vóór de EU-uitbreiding per 1 mei 2004, aangevuld met Noorwegen. In Nederland is het begrip goed werkgeverschap behoorlijk goed ingeburgerd, maar in andere landen vinden vergelijkbare HRM-initiatieven plaats onder de vlag van het concept Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate social responsibility). Beoordelen we de inhoud van de praktijken van goed werkgeverschap, dan zijn er flinke verschillen tussen de landen. In die verscheidenheid zit de inspiratie voor de lezer.
In de bijlagen staan systematische beschrijvingen van de resultaten per land. Daarnaast zijn vijf praktijkvoorbeelden opgenomen van organisaties met goed werkgeverschap in andere landen. De auteur vergelijkt de buitenlandse voorbeeldorganisaties met Nederlandse praktijkvoorbeelden.
Het geheel van landenvergelijking en praktijkvoorbeelden leidt tot suggesties voor beleidsvorming in Nederlandse organisaties. Dit boek stimuleert de lezer de eigen werkpraktijk te verrijken met ideeën uit het buitenland.