Over de crisis niets dan goeds

Auteur(s): Sjef Staps
Publicatie: oktober 2013
Prijs: € 24,90

Onze samenleving heeft een merkwaardige houding ten opzichte van het wereldomspannende probleem van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. We willen de dreigende toekomstscenario’s niet horen en staan alleen open voor positieve signalen: over de crisis niets dan goeds. In een serie interviews met een brede groep mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden, ngo’s en kunst zoekt Sjef Staps naar de achtergrond van deze houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich bevindt. Welke waarde kennen we eigenlijk toe aan klimaat en biodiversiteit? Waarom doen we zo weinig om de nadelige gevolgen die onze huidige manier van leven heeft voor onze kinderen en kleinkinderen een halt toe te roepen? Hoe groot is de urgentie om tot actie over te gaan? Welke hoopgevende ontwikkelingen zijn er? Hoe kan iedereen vandaag werken aan een betere toekomst voor onze kinderen? Sjef Staps is erin geslaagd om een brede groep van experts van naam en faam op een doordringende wijze te bevragen over het belangrijkste probleem van de moderne samenleving en van de aarde als geheel. Hij interviewde meer dan twintig personen, waaronder Jan Terlouw, Ruud Lubbers, Jane Goodall, James Hansen, Herman van Veen, Klaas van Egmond, Marjan Minnesma, Jan Juffermans en Pier Vellinga. Hij beschrijft hun visie op de achtergronden van de problematiek, op ons gedrag, op de consequenties voor toekomstige generaties en op toekomstscenario’s. Bovenal staat in de interviews centraal hoe we, lerend van de crisis, met bewustzijn onze huidige weg kunnen ombuigen naar een betere toekomst voor onze kinderen. Dan kunnen we met recht zeggen: ‘De crisis heeft ons iets goeds gebracht, over de crisis niets dan goeds.’