Zeeman en Prénatal hebben de handen ineengeslagen en zijn gezamenlijk gestart met het betalen van leefbaar loon in een gedeelde fabriek in India. Dit doen zij door maandelijks een bijdrage uit te keren aan alle medewerkers. Maandag 7 november is de eerste betaling gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat het minimumloon in India niet voldoende is om een gezin van te onderhouden. De bijdrages zijn opgebouwd uit het verschil tussen het minimum- en het leefbaar loon en worden gecompenseerd voor het productieaandeel van 90% wat beide retailers samen hebben. De overige 10% is in handen van twee buitenlandse retailers. Op de salarisstrook die de arbeiders uit de fabriek ontvangen, staat ‘wage premium Zeeman & Prénatal’ vermeld. De lokale NGO Fair Wear zal toezien dat het bedrag ook daadwerkelijk bij hen terechtkomt.

Minimumloon vs leefbaar loon

Zeeman en Prénatal betalen in alle productielanden waar de retailers fabrieken hebben staan minstens het minimumloon dat door de overheden wordt bepaald. In bepaalde regio’s blijkt dit minimumloon niet hoog genoeg te zijn voor een leefbaar inkomen. Daarom werken de retailers samen aan een regionale aanpak om aan dit leefbaar loon te kunnen voldoen. In de ontwikkelfase zijn verschillende stakeholders betrokken bij de aanpak hiervan, onder andere Fair Wear Foundation, IDH Trade, Schone Kleren Campagne en Wageindicator. Zij hebben inpupt gegeven op het voorgestelde plan van aanpak en de onderliggende berekening.

“De komende periode willen we de impact van deze toelage volgen en evalueren. De lessen die we hieruit leren, gebruiken we om onze aanpak verder te verbeteren en toe te passen bij andere fabrieken in de nabije toekomst. We beseffen ook dat de complexiteit van dit thema vraagt om een structurele sectorale aanpak die we de komende tijd verder vorm gaan geven,” laat Arnoud van Vliet, MVO manager bij Zeeman weten.

Mees Klinkenberg, MVO adviseur van Prénatal voegt hieraan toe: “Ook op deze manier willen we onze verantwoordelijkheid nemen en geloven we dat een leefbaar loon een positief effect gaat hebben op de arbeidsomstandigheden in onze keten, wat dagelijks onze prioriteit heeft. De stap die we samen met Zeeman maken heeft impact, wat onze motivatie om dit nog meer uit te breiden groter maakt.”

Leefbaar loon mogelijk maken in andere productielanden

Het streven naar meer uitbreiding is er zeker. Sinds 2019 loopt er daarom ook nog een samenwerking voor het betalen van leefbaar loon in een Pakistaanse textielfabriek die Zeeman deelt met Schijvens Workwear. Het leefbaar loon bleek hier ruim 25% hoger te liggen dan het wettelijk minimumloon wat er betaald werd. Het convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft bemiddeld in de samenwerking. Op deze manier is een leefbaar loon mogelijk voor alle fabrieksmedewerkers. Dit is een van de stappen die past bij de ambities van Zeeman. De retailer wil in 2024 een leefbaar loon mogelijk maken voor het aandeel in productie bij drie leveranciers in elk van de productielanden: Pakistan, China, Bangladesh, India en Turkije.