De wil om te verduurzamen is er. Tegelijkertijd blijkt uit de Nationale ESG-barometer van KPMG dat de weg naar een duurzame operatie nog lang is. Slechts 5% van de Nederlandse bedrijven hebben hun doelstellingen, strategie, processen en systemen op orde voor een duurzame operatie. Als het gaat om zogeheten Environmental (milieu), Social (samenleving) en Governance (goed bestuur) thema’s richten bedrijven zich vooral op gezondheid van werknemers en besparing van materialen. Daarmee leert het onderzoek dat winstgevendheid nog altijd de belangrijkste drijfveer is voor de route naar een duurzame economie. Biodiversiteit en impact op het klimaat krijgen vooralsnog weinig aandacht.

Het overgrote merendeel van het bedrijfsleven (93%) wil verduurzamen. De motivatie en invulling daarvan lopen uiteen. 51% wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en grofweg de andere helft (49%) zegt dat een duurzame operatie aansluit op de bedrijfsmissie. 59% van de beleidsmakers hebben doelstellingen en strategie bepaald. 17% van de respondenten geeft aan dat daarvoor ook processen en systemen zijn ingericht. Slechts 5% heeft alles op orde voor een duurzame operatie.

Op de vraag wat de belangrijkste niet-financiële indicatoren zijn waar het bedrijfsleven op inzet, worden arbeidsomstandigheden het meeste genoemd met 44%, gevolgd door impact van bedrijfsactiviteiten op klimaat en milieu (36%), goed bestuur en mensenrechten (22%) en de invloed van externe klimaatverandering (16%).

“Traditionele graadmeters als omzet, winst en klanttevredenheid zijn niet langer en alleen bepalend voor het bedrijfssucces. Investeerders, klanten en (potentiële) medewerkers stellen eveneens hoge eisen aan duurzame bedrijfsprestaties. Denk daarbij aan minimale CO2 uitstoot, verantwoorde en eerlijke productie, een diverse organisatie en inzage in bedrijfsrisico’s zoals invloed van klimaatverandering en de financiële gevolgen. Voor veel bedrijven is de route naar een duurzame operatie nog een ontdekkingsreis, zo blijkt uit onze Nationale ESG-barometer. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en consumenten om onze economie te helpen verduurzamen”, concludeert Ubbo van Zessen, Head of ESG bij KPMG.

Over het onderzoek

De Nationale ESG-barometer van KPMG geeft inzicht in hoeverre bedrijven waarde hechten aan ESG-thema’s en de route naar een duurzame operatie. Daarnaast is bedrijven gevraagd naar hun bekendheid met en de invoering van Europese wet- en regelgeving voor duurzaamheidsrapportage. De status van de duurzaamheidsagenda van ondernemend Nederland is bepaald op basis van onderzoek dat eind 2021 is afgerond onder meer dan 260 (financiële) beleidsmakers bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Ook heeft KPMG onderzoek gedaan aan de hand van de jaarverslagen van de top 25 beursgenoteerde en 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.