Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, sturen 16 organisaties een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord.

Negatieve effecten

‘Economische groei’ gemeten met het BBP is direct gekoppeld aan de toename van productie en consumptie, en dus het gebruik van meer energie en grondstoffen. Dat heeft negatieve effecten op de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en in toenemende mate op onze gezondheid. Bovendien schenden we met onze grote mondiale ecologische voetafdruk de rechten van medebewoners op Aarde, en van volgende generaties. Dat maakt ‘economische groei’ in rijke landen in feite tot een ecologisch en sociaal misdrijf. De kloof tussen arm en rijk wordt er extra door vergroot. En ondanks alle mooie woorden en plannen over ‘groene groei’, waarbij de groei gepaard zou gaan met een daling van het gebruik van energie en grondstoffen, is er in de praktijk niet of nauwelijks sprake van een daling.

Welzijnseconomie

Gelukkig wordt nu alom gepleit voor een welzijnseconomie. Daarin zijn vragen belangrijk als: Wordt in basisbehoeften voorzien? Hoe is de kwaliteit van leven? Kan de Aarde het aan? Rond september, de ‘Maand van de Duurzame Doorbraak’, staan er tal van activiteiten op de agenda waar de beperkingen van het BBP en de mogelijkheden van een andere oriëntering van onze economie centraal staan. Op Duurzame Dinsdag zullen de organisatoren van die activiteiten zich gezamenlijk presenteren.

De oproep:

Juich niet mee over de groei van het BBP! Laat je informeren over de alternatieven, bericht erover, en vraag je in het vervolg bij verhalen over BBP-groei af of er echt wel wat te vieren valt.

Download de oproep (pdf)

Ondertekenaars:
ActionAid
Casco Art Institute: Working for the Commons
Geld en Democratie
Humalaya
Institute for Environmental Security
IVN Natuureducatie
Nederland Zorgt voor Elkaar
Ontgroei
Our New Economy
Platform Duurzame en Solidaire Economie
Stichting Think Big Act Now
Waddenvereniging
WECF International
Wellbeing Economy Alliance Nederland (WEAll NL)
Werkgroep Voetafdruk Nederland
Werkgroep Ware Winst Brabant
Bram Büscher, hoogleraar ontwikkelingssociologie, Wageningen Universiteit, en
initiatiefnemer van het Manifest van 170 wetenschappers
Jelleke de Nooy-Van Tol, Catalyst4Change en coördinator van De TransitieMotor