Verslag overleg MVO kamercommissies

De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over MVO. ... lees meer

Geen feed-in regeling? maar wel geld voor duurzaam ondernemen

De minister-president heeft het aanvullende beleidsakkoord bij ‘Samen werken, samen leven’ (‘Werken aan toekomst’) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de maatregelen van het kabinet naar aanleiding van de economische crisis opgenomen. Er lijkt geen feed-in regeling opgenomen te zijn voor duurzame elekriciteit. Alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn. Wel staan er miljoenen euro’s gepland voor “duurzaam ondernemen”. ... lees meer

VROM: duurzaam bouwen vormt hart groen crisispakket

De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) zijn positief over het door de coalitie bereikte akkoord over de aanpak van de economische crisis. Cramer spreekt van ‘het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis’. Volgens Van der Laan maakt het kabinet een prachtige vierslag: ‘behoud van banen in de bouw, energiebesparing van woningen en het op gang houden van de woningbouw en wijkenaanpak.’ ... lees meer