Taken ambassades voor MVO

Minister Maxime Verhagen wil ambassades inschakelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in landen waar de naleving van mensenrechten en de bescherming van het milieu onder druk staan. Om ze daarvoor toe te rusten krijgen ze de beschikking over een zogenoemde mvo-toolkit, waarmee ze de bedrijven moeten vertellen wat er van hen verwacht wordt. ... lees meer

Kamervragen PvdA over transparantie van banken

De PvdA is ervan geschrokken dat Nederlandse financile instellingen op grote schaal investeren in controversile wapenproducenten en wapenhandel. PvdA-kamerlid Kalma: Als de huidige financile crisis iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat banken ook een maatschappelijke functie hebben. De PvdA wil daarom dat banken maximaal transparant zijn over hun investering- en beleggingsbeleid. ... lees meer

Kabinet wil voedsel duurzamer maken

Het stimuleren van vraag en aanbod van duurzaam voedsel is de kern van de nota Duurzaam Voedsel die de ministers Cramer (VROM), Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) vandaag naar de Tweede Kamer sturen. De nota heeft de ambitie dat Nederland in 2015 koploper is op het gebied van duurzaam voedsel en moet dan een voorbeeld zijn voor de internationale gemeenschap. Voor de nota is 20 miljoen euro beschikbaar. ... lees meer

Bos dichter op bestuur van staatsbedrijven

Minister Wouter Bos van Financiën gaat zich als aandeelhouder meer bemoeien met het bestuur en het beleid van staatsdeelnemingen. De bedrijven worden verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bos wil in dat kader inzicht krijgen in de investeringen (boven een bepaalde drempel), het beloningsbeleid, de strategie en de vermogenspositie van bedrijven als Holland Casino en Tennet. ... lees meer

Kamerbrief over moties op het gebied van kinderarbeid

Graag willen wij u met deze brief informeren over de uitvoering van de motie Voordewind (31 263 Nr. 16) en over de uitvoering van de motie Ortega Martijn (31 700 Nr. 38). De motie Voordewind verzoekt de regering bedrijven die overheidssubsidie krijgen, kredieten ontvangen, meegaan op handelsmissies of anderszins door de overheid gesteund worden, te vragen om inzichtelijk te maken dat zij geen gebruik maken van kinderarbeid in hun toeleveringsketen. Tevens verzoekt de motie de regering indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn of indien zij geen openbaar tijdgebonden plan hebben om kinderen in hun keten van werk naar school te krijgen, de overheidssteun stop te zetten. De motie Ortega-Martijn is een verbreding van de motie Voordewind; van uitsluiting van kinderarbeid naar alle vier de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organization (ILO) te weten uitsluiting van kinderarbeid, uitsluiting van dwangarbeid, geen discriminatie en vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen. ... lees meer

Kabinet omarmt aangepaste corporate governance code

Het kabinet ondersteunt de geactualiseerde corporate governance code die de Commissie Frijns in december 2008 heeft aangeboden. De Code speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen die ook corporate governance raken, en sluit goed aan op maatregelen die het kabinet zelf heeft genomen en zal nemen om goed ondernemingsbestuur bij beursvennootschappen te bevorderen. ... lees meer

Kabinet vraagt advies over duurzame ontwikkeling

Minister Cramer van VROM heeft namens het kabinet de SER om advies gevraagd over duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid is voor het kabinet een van de topprioriteiten. Een samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties vindt het kabinet daarbij van groot belang. De SER heeft volgens het kabinet een rol bij het verder incorporeren van duurzaamheid in beleid en de praktijk in de samenleving, en het bij elkaar brengen van partijen voor noodzakelijke samenwerking. ... lees meer

Heemskerk beantwoord kamervragen over zijn MVO-uitlatingen

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft de kamervragen van kamerlid Gesthuizen beantwoord (7 april, ingezonden onder nummer 2009Z06515) over zjjn uitlatingen, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tijdens het congres van de Sociaal Economische Raad op 2 april, over Internationaal MVO. ... lees meer

Kamerbrief inzake rapport Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK)

Minister Koenders en Staatssecretaris Heemskerk boden vorige week het rapport ‘De Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) Ã??Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies’ aan, ingevolge de toezegging van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Kamer in november 2007 om in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid tot invoering van een Wet Openbaarheid van productie en Ketens (WOK) te onderzoeken. ... lees meer