Burgemeester Job Cohen is ook blij met het evenement: “Voor elke stad zijn maatschappelijke organisaties van groot belang: zij bevorderen immers de kwaliteit van leven. Ik juich het dan ook toe dat die organisaties en het bedrijfsleven bijeengebracht worden om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de stad die ons allen zo dierbaar is.”

Op de net gelanceerde website www.beursvloeramsterdam.nl kunnen maatschappelijke organisaties hun projecten indienen en kunnen bedrijven zich inschrijven.

——————— Einde bericht ——————————

Over de Beursvloer
De Beursvloer Amsterdam wordt georganiseerd door Hart voor Amsterdam en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam met als doel de betrokkenheid van bedrijven bij maatschappelijke organisaties te vergroten. Zo wordt het maatschappelijke leven in Nederland gestimuleerd en worden kennis en vaardigheden van bedrijven rechtstreeks ingezet voor goede doelen. Het initiatief volgt uit het landelijke project De Beursvloer – geïnitieerd door CIVIQ, Fortis Nederland en KPMG. Andere partners voor de Beursvloer Amsterdam zijn Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, IBM, Stichting Goodwill en de Amsterdamse Bundeling Consumenten Zorgvoorziening.