Dit blijkt uit het onderzoek ‘Geld of Geluk?’ van het ondernemersblad Sprout onder 2282 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Vrijheid en je eigen agenda bepalen zijn voor veel entrepreneurs belangrijker dan het opbouwen van een groot succesvol bedrijf. Ruim 70 procent van alle ondernemers vindt ‘genieten van mijn leven en vrijheid als ondernemer’ de belangrijkste reden waarom hij of zij ondernemer is geworden. Daarnaast is ruim 90 procent van de ondernemers het eens met de stelling: ‘mijn geluk telt meer dan de groei van mijn bedrijf’ en ‘mijn gezin is belangrijker dan
de zaak’

Uit het onderzoek blijkt verder dat groei in termen van omzet, aantal werknemers of aantal vestigingen door veel ondernemers eerder als een last dan als lust wordt gezien. Bijna 80 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling: ‘meer personeel betekent meer zorgen’ en slechts eenderde is het eens met de stelling ‘meer stress is prima, zolang ik maar meer verdien’.

Behalve geen zin in meer stress zijn de meeste ondernemers ook zeer bescheiden in hun ambities, groot denken is ze vreemd. Slechts een op de drie van alle ondervraagde ondernemers is het eens met de stelling: ‘Ik wil graag de grootste worden’.

Aan het onderzoek ‘Geld of Geluk?’ deden 2282 ondernemers mee. De gemiddelde leeftijd was 40,2 jaar; 85 procent was man, 15 procent vrouw. Uitgesplitst naar de duur van het zelfstandig ondernemerschap is 10 procent starter, 30 procent 1-5 jaar ondernemer en is 60 procent langer dan 5 jaar ondernemer. Gekeken naar de omvang heeft een kwart van de ondervraagde ondernemers geen personeel, de helft 1-4 werknemers, 20 procent 5-19 werknemers, 3 procent 20 -50 werknemers en 2 procent meer dan 50 werknemers.