Zaadverbeteringsbedrijf Incotec en natuurhersteller Land Life hebben een intentieverklaring getekend voor een project waar slimme zaadcoating technologie wordt toegepast op boomzaden. Hierdoor kan Land Life grotere stukken land inzaaien en haar projecten wereldwijd opschalen. Het op grote schaal toepassen van natuurherstel is hard nodig in verband met de huidige ecologische teloorgang in de wereld. 

De samenwerking is gebaseerd op een gedeelde focus op innovatie om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Incotec is specialist in zaadverbetering, en heeft daarvoor meerdere innovatieve producten en oplossingen, zoals primen (voorkiemen), selecteren, coaten en pilleren. Het verbeteren en coaten van zaden is al gangbaar in de land- en tuinbouw, maar nog niet zozeer in herbebossing. Met deze samenwerking komt daar verandering in. Technologische innovaties zijn voor Land Life cruciaal om haar herbebossingsprojecten op te schalen en succesvoller te maken.

Slimme boomzaden

Incotec selecteert en behandelt de beste boomzaden en brengt daarna een coating om het zaad aan, die verder helpt om het planten en de kieming van de zaden in het veld te beteren. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van deze zaden en wordt het plantseizoen verlengd. Conventionele aanplant wordt beperkt door de lengte van het regenseizoen, waardoor slechts een beperkt areaal ingeplant kan worden. “Slimme boomzaden” bieden een significant logistiek voordeel, waarmee herbebossing kan worden versneld. De eerste slimme boomzaden worden ingezet op diverse plekken in Colorado (VS), Victoria (Australië) en Noord Spanje.

Arnout Asjes, CTO bij Land Life: “Incotec en Land Life delen de overtuiging dat de toepassing van slimme boomzaden de manier is om op te schalen en veerkracht van herbebossing te verhogen als antwoord op een snel veranderend klimaat. Korte logistieke lijnen, grip op het kiemproces en vergroten van de soortenrijkdom zal de biodiversiteit ten goede komen.”

Erik Jan Bartels, MD of Incotec: “Incotec wil haar portfolio uitbreiden van land- en tuinbouw naar boomzaden, en het is geweldig dat we daarmee bijdragen aan een belangrijke duurzame ontwikkeling zoals herbebossing. Dit voegt echt iets toe aan onze missie Contributing to feeding the world in a sustainable way. We zijn enthousiast over de samenwerking met Land Life Company en hebben hoge verwachtingen van de resultaten, die zowel ons als de toekomstige generaties ten goede komen.