Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een economie, die klaar is voor de toekomst. En voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Ook kunnen bedrijventerreinen goed meewerken aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Op 20 maart 2023 tekenden Gemeente Son en Breugel, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van der Loo Retail & Vastgoed en Prodrive Technologies de intentieverklaring voor de verduurzaming van Ekkersrijt. De aanpak is onderdeel van de Grote Oogst. Hiermee stimuleert de provincie Noord-Brabant het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt en enkele bedrijven maakten samen een plan van aanpak. Zo zorgen we samen voor de duurzaamheidsdoelen. We richten ons op het onderwerp en op het gebied zelf. De vier hoofdonderwerpen zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofreductie. We kiezen ervoor om deze te verbinden met de bredere ontwikkelingen op Ekkersrijt. Zoals bijvoorbeeld mobiliteit en beleving van het gebied. Daarbij zoeken we ook aansluiting bij de gebiedsontwikkelingen die er zijn op bijvoorbeeld het Sciencepark en de Meubelboulevard. We gaan onder andere aan de slag met:

  • Elektriciteitsaanpak als de motor van de verduurzaming, en ook de aanpak voor netcongestie;
  • Verbrede aanpak van het groen op Ekkersrijt;
  • Meer kennis over het watersysteem op Ekkersrijt-West;
  • Verbreden en verbeteren van de inrichting van de Ecologische Verbindingszone op Ekkersrijt-West;
  • Klimaatbestendige inrichting van de Meubelboulevard.

Samen werken aan de toekomst van Ekkersrijt

De bedrijven op Ekkersrijt zorgen samen voor veel banen. Dit willen we zo houden en zelfs laten groeien. Samen met ondernemers werken we aan een aantrekkelijk bedrijventerrein. Voor bedrijven en  voor werknemers. Voor de toekomstbestendigheid van Ekkersrijt is verduurzaming van het bedrijventerrein als geheel en van de bedrijfslocaties nodig. We gaan er vanuit dat in de komende periode meer bedrijven zich willen aansluiten bij de (deel)projecten.

Project Grote Oogst

Met het project Grote Oogst wil provincie Noord-Brabant 13 grote bedrijventerreinen sneller verduurzamen. We werken integraal en in het gebied zelf met elkaar samen. Zo kunnen we slimme oplossingen bedenken, die gevolgen hebben voor verschillende onderwerpen. Zo vangen groene daken niet alleen water op. Ze koelen ook de omgeving. Daardoor werken zonnepanelen beter. En door lokaal (rest)materiaal opnieuw te gebruiken besparen we energie. We voorkomen CO2- en stikstofuitstoot, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op Project Grote Oogst – Grote Oogst (brabant.nl)