SAP en PwC lanceren nieuwe innovatiestrategie voor duurzaamheid

SAP en PwC hebben een co-innovatiestrategie aangekondigd die duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. Het doel is het meten, rapporteren en verkleinen van de CO2-voetafdruk, zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele toeleveringsketen. De strategie omvat gezamenlijke oplossingen, ontwikkeld op basis van PwC’s diepgravende kennis rondom accounting. Hiermee krijgen organisaties de […] ... lees meer

Grootschalige ammoniakkraker moet 1 mln ton waterstofimport mogelijk maken via Rotterdamse haven

Een initiatief van 18 bedrijven gestart door het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de mogelijke vestiging van een grootschalige ammoniakkraker voor de import van 1 miljoen ton waterstof per jaar voor de verduurzaming van industrie en mobiliteit. De deelnemers hebben Fluor opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken voor een grote centrale kraakinstallatie in het havengebied om […] ... lees meer

Nieuw waarborgfonds voor recycling zonnepanelen

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) verwacht een exponentiele stijging van het aantal afgedankte zonnepanelen in de komende 20 jaar. Dat zegt de stichting op basis van onderzoek dat zij door TNO heeft laten uitvoeren. Als gevolg van de energietransitie zal het aantal geinstalleerde zonnepanelen snel doorgroeien naar 42,8 Gigawatt (circa 140 miljoen zonnepanelen) in […] ... lees meer

Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot

Dow Terneuzen wil in 2030 1,7 megaton minder CO2 uitstoten en reduceert daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord. Het bedrijf uit Terneuzen hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. Dow stelt ook ambities op om de leefomgeving verder te verbeteren. Deze intenties zijn in de intentieverklaring (Expression of Principles) opgenomen […] ... lees meer

Europese Commissie presenteert kader voor certificering koolstofverwijdering

Minder verpakkingsafval, minder plasticvervuiling en minder broeikasgassen in de lucht. Het moet gemakkelijker worden om koolstofverwijdering bij te houden en te verifiëren. Hiertoe heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een kader waardoor hoogwaardige koolstofverwijderingen betrouwbaar kunnen worden gecertificeerd. Daarbij is het de bedoeling dat ‘greenwashing’, een onjuiste weergave van koolstofbesparing om zo duurzamer […] ... lees meer

Voornemen om Subsidie Verduurzaming mkb te verlengen en in verbeterde vorm te heropenen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om de Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) te verlengen en in verbeterde vorm te heropenen. ” Met de SVM kunnen mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De SVM was aanvankelijk voor […] ... lees meer

Solarfields plaatst grootste groene elektrolyser van Nederland naast zonnepark Vloeivelden

Solarfields heeft samen met Avitec en Repowered de eerste subsidie binnen voor het plaatsen van een elektrolyser naast het zonnepark Vloeivelden Hollandia. De elektrolyser wordt geplaatst om de opgewekte stroom beter te benutten. De provincie Drenthe heeft besloten het project een incidentele subsidie van €100.000 te geven “om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te […] ... lees meer

De Nederlandse politie verduurzaamt stapsgewijs

De politie wil vanuit haar maatschappelijke positie actief bijdragen aan een duurzame samenleving, aan de rijksbrede doelen op het gebied van duurzaamheid en aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De politie is nu bezig om zich te certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Met deze managementmethodiek kan de politie stapsgewijs en op een […] ... lees meer

Wereldprimeur: Alliander verwarmt woningen met waterstof via bestaand gasnet

Een wereldprimeur in Lochem (Gld). Vanaf vandaag worden daar in de wijk Berkeloord voor het eerst twaalf bewoonde woningen verwarmd met waterstof via het bestaande aardgasnet. Bij deze pilot onderzoekt Alliander op verzoek van de bewoners van deze monumentale panden of waterstof een goed alternatief is voor aardgas voor het verwarmen van woningen. Alliander werkt daarbij samen […] ... lees meer

Verduurzaming industrie: concurrentiegevoelige gegevens nodig voor planning energie-infrastructuur

Verduurzaming van de industrie is een hoeksteen van het Nederlandse klimaatbeleid. Hiervoor is uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CO2 en warmte nodig. Daarom zijn de Cluster Energiestrategieën (CES’en) opgesteld. Voor verzwaring van het elektriciteitsnet hebben netbeheerders exactere en concretere cijfers van de industrie nodig dan ze nu krijgen. Het PBL heeft in samenwerking met […] ... lees meer

Pioniers bundelen krachten om klimaattransitie te versnellen

Vandaag, 1 december, kondigt het platform van klimaatpioniers 100 Months to Change (100MTC) een bijzondere samenwerking aan. Met 15 maanden klimaatwerk op de teller, delen de experts van het platform een belangrijk inzicht waarom organisaties onvoldoende voortgang boeken op klimaatdoelen in organisaties. Oorzaak is het gebrek aan richting en ruimte om aan de transitie opgave […] ... lees meer