EPEA Nederland sluit samenwerkingsovereenkomst met Ahrend

EPEA kondigt de samenwerking aan met meubelproducent en inrichter Koninklijke Ahrend NV. Ahrend heeft reeds decennia bewezen een onderneming te zijn waarin innovatieve producten en procesoplossingen worden ontwikkeld en uitgevoerd met oog voor ecologische, economische, sociale en culturele overwegingen. Met “Dutch Design” als een van de kernbegrippen in product en identiteitontwikkeling sluiten Ahrend’s brede duurzaamheidprincipes vanuit People, Planet en Profit, naadloos aan bij de doelstelling van EPEA om één te worden met de Nederlandse identiteit. ... lees meer

PET Bottles of SABIC Innovative Plastics achieved Cradle to Cradle Certificate

The reincarnation of discarded polyethylene terephthalate (PET) plastic bottles into Valox iQ* resin from SABIC Innovative Plastics epitomizes Cradle to CradleSM design, an innovative paradigm from the internationally renowned sustainable design firm, McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). This approach, which replaces the less environmentally compatible “cradle-to-grave” model, aims to eliminate waste entirely by circulating safe and healthful materials within closed-loop systems of continuous reuse. To recognize Valox iQ 8280SF resin’s important contribution to sustainability and reduction of landfill waste, MBDC has announced that Valox iQ 8280SF resin is Cradle to Cradle CertifiedCM at the Silver tier. ... lees meer

Eco-chic etui ontwikkeld volgens het Cradle2Cradle principe

Het Cradle2cradle principe gaat uit van een gesloten levenscyclus van grondstoffen. Er is geen afval en alles wordt weer hergebruikt zonder verlies van kwaliteit. Omdat Natur-elle erg gecharmeerd is van dit principe heeft zij het afgelopen jaar onderzocht op welke manier zij dit principe in praktijk kan brengen. Hieruit is nu het eerste product, het eco-chic etui, ontstaan. ... lees meer

Koplopers Limburgse bedrijfsleven aan tafel over Duurzame Ontwikkeling

De inspirerende ontvangstruimte van de Raad van Bestuur van DSM vormde maandagmiddag 8 december jongstleden het passende decor voor de eerste Overlegtafel Cradle to Cradle (C2C). Op initiatief van de Provincie Limburg kwamen diverse vertegenwoordigers van de top van het Limburgse bedrijfsleven bij elkaar om wensen en eerste ervaringen met dit actuele thema uit te wisselen. ‘Welke rol speelt de overheid’ – ‘welke kansen biedt Duurzaam Ondernemen’ – ‘hoe past Cradle to Cradle in het economisch handelen’ – ‘wat heeft uw sector nodig om het te kunnen toepassen’ – ‘welke tips zijn er voor bedrijven die ermee aan de slag willen’. Deze en andere vragen kwamen in een open gesprek aan de orde. Aan het einde van de bijeenkomst konden de deelnemers instemmend concluderen dat er een basis is gelegd voor een versnelling. Er is een aanzet gemaakt voor de agenda van de vervolggesprekken en acties die samen opgepakt gaan worden. ... lees meer

Schilders gaan aan de cradle-to-cradle

FOSAG, de ondernemersvereniging voor de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche, tekende gisteren officieel het Innovatie Prestatie Contract met minister Van de Hoeven van Economische Zaken. Jan van Walsem, voorzitter van FOSAG, was daarvoor uitgenodigd op een bijeenkomst van het Innovatieplatform in de Van Nelle-fabriek te Rotterdam. Een voorbeeld van een innovatieplan is het initiatief dat enkele schilders- en onderhoudsbedrijven namen om duurzamer te werk te gaan bij grote renovatieprojecten en groot onderhoud. Dat willen ze doen door het principe van ‘cradle to cradle’ toe te passen. ... lees meer

Prof.dr. Michael Braungart bijzonder hoogleraar Cradle to cradle

Prof.dr. Michael Braungart, medegrondlegger van Cradle-to-Cradle, is door de Stichting Rotterdams Sustainability Initiative benoemd als bijzonder hoogleraar Cradle to cradle in relatie tot duurzame systeeminnovaties en transities in theorie en praktijk. De leerstoel wordt gevestigd in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, bij het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT). ... lees meer

Als de consument niet wil, gebeurt er niets: een debat over cradle to cradle

Zes jaar geleden kwam het boek uit: Cradle to Cradle. Remaking the way we make things van William McDonough en Michael Braungart. De boodschap: we moeten onze spullen zo ontwerpen dat ze in hun geheel afbreekbaar of recyclebaar zijn. Oude stoelen moeten nieuwe stoelen worden, oude auto’s nieuwe auto’s: van wieg naar wieg, zonder te worden afgedankt. Inmiddels is cradle to cradle bij veel Nederlanders aangeslagen. De grote doorbraak was de vertoning van een documentaire over het principe door Tegenlicht. Op 8 oktober discussieerden maar liefst zeven deskundigen* in Tumults Kenniscafé in samenwerking met het programma Leren voor Duurzame ontwikkeling van SenterNovem, over zin en onzin van deze herontwerpvisie. Een verslag van de bijeenkomst. ... lees meer

Filosofie cradle-to-cradle wint snel terrein

Producten ontwerpen die na hun bruikbare leven óf totaal afbreekbaar zijn in de biosfeer, óf als grondstof dienen voor nieuwe producten. Dat is de kern van de zogeheten cradle-to-cradlefilosofie van de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart. Sinds een tv-documentaire hierover in 2007 krijgt deze duurzaamheidsvisie ook in Nederland steeds meer volgers. ... lees meer