Aan de nieuwe werkwijze en de bekroning met het certificaat is een twee jaar durend, intensief research- en ontwikkelingsprogramma aan vooraf gegaan.
Koninklijke Mosa heeft met behulp van kennisinstituut EPEA – van grondlegger prof. Michael Braungart van de Cradle to Cradle-gedachte – alle grondstoffen, leveranciers, productieprocessen en producten doorgelicht. Grondstoffen die niet duurzaam waren zijn vervangen en ook de duurzaamheid van de groeven waaruit ze komen is vastgesteld. Mosa heeft waar mogelijk zijn productieprocessen aangepast om mooie en kwalitatief goede tegels te maken met een hoog recyclinggehalte. Nu bevatten Mosa tegels 10 tot 40 procent gerecycled materiaal. Tegelafval binnen de fabriek werd al in een gesloten kringloop hergebruikt, maar ander tegelafval belandt nog vaak op de vuilnisbelt. Daarom is het bedrijf met inzamelaar Van Gansewinkel in Nederland pilotprojecten gestart om tegelafval op bouwplaatsen gescheiden in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Op die manier wordt het tegelafval fors verminderd.

Het resultaat van dit intensieve programma is dat het overgrote deel van de Mosa tegels de kwalificatie heeft gekregen: ‘bedoeld voor de technische Cradle to Cradlesm kringloop, maar veilig voor de biologische kringloop. Bij de technische kringloop zijn de materialen en grondstoffen zo zuiver dat ze geschikt zijn voor veelvuldige recycling en niet schadelijk zijn voor het milieu.

“De reden waarom we dit doen is dat we als tegelfabriek 125 jaar bestaan en lang op deze plek tegels willen blijven maken. Als je als bedrijf in de toekomst gezond wilt zijn, moet je duurzame producten maken,” licht Arthur Thomaes, CEO bij Koninklijke Mosa, toe.

Mosa heeft voor de hele collectie ongeglazuurde vloertegels het basiscertificaat gekregen en voor zijn collectie glanzende wandtegels zelfs het zilveren certificaat. De uitreiking is geen eindpunt, maar het begin van verdere investeringen in duurzaamheid en optimalisatie van producten en processen.