De Provincie en Van Houtum Papier hebben elkaar gevonden in hun streven naar duurzaamheid. De provincie Limburg ziet C2C als een duurzaamheidconcept waarbij nieuwe, bewustere manieren van bouwen en produceren focussen op drie doelen:
1) het milieu ontzien;
2) het welzijn van de mensen versterken;
3) economisch perspectief bieden.
Gedeputeerde Bert Kersten onderstreept dat C2C een andere manier van denken vergt: “Het is echt een fundamentele omslag waar een lange adem en doorzettingsvermogen voor nodig zijn.”

Directeur Henk van Houtum roemt de slagvaardigheid waarmee de Provincie aan de slag is gegaan: “Veel overheidsinstanties hebben duurzaam inkopen beleidsmatig hoog op de agenda staan, maar in de praktijk blijken ze het toch lastig te kunnen invullen. Dat het wel degelijk kan, bewijst de provincie Limburg. Daar zegt de gedeputeerde gewoon: ‘Fantastisch! Als jullie ons recycled papier terugnemen, dan gaan wij Satino Nature kopen!’ Punt. Heel simpel. Als een minister of een gedeputeerde het echt graag wil, dan is duurzaam inkopen geen theorie. Dan wordt het simpelweg gedaan.”

Bert Kersten zet zich al sinds zijn aanstelling in oktober 2004 sterk in voor duurzaamheid en energiebesparing: “Ik ben er diep van overtuigd dat onze wijze van produceren, consumeren en omgaan met het milieu absoluut anders moet. Vandaar dat ik me graag inzet om Limburg koploper te maken als het gaat om C2C in Nederland én in de Euregio. De rol van de Provincie is daarbij vooral een stimulerende en faciliterende. Het bedrijfsleven, de markt, moet het uiteindelijk doen. Van Houtum Papier is zo’n echte doener. Op een innovatieve manier is het bezig de kringloop te sluiten.
Tijdens diverse bezoeken ben ik daarover uitgebreid geïnformeerd.
De organisatie gaat heel bewust om met het denken in C2C-ketens: recycled papier als grondstof inzetten in energiezuinige en milieubewuste productieprocessen. Op vernieuwende wijze is het bezig duurzaamheid vorm te geven. En daaraan dragen wij als Provincie Limburg graag een steentje bij.”