Ahrend zamelde bij een aantal van haar klanten een vijftigtal oude stoelen in. Het betrof drie verschillende modellen. Ahrend wilde onderzoeken of de eindfracties als grondstof voor nieuwe Ahrend-stoelen zouden kunnen worden ingezet, wanneer de stoelen zouden worden ontmanteld. Van Gansewinkel trad op als partner bij het ontmantelen van de stoelen.

Werkwijze en resultaten
De stoelen zijn zowel handmatig als machinaal ontmanteld. De reden om beide methoden in te zetten was te kunnen onderzoeken welke methode het zuiverste materiaal zou opleveren. Beide ontmantelmethoden (zowel handmatig als machinaal) leveren zuivere grondstoffen op. Ahrend en Van Gansewinkel zijn voornemens aanvullende tests te doen.

Deze pilot past in het duurzaamheidsbeleid van Ahrend, dat – net als van Gansewinkel – het cradle-to-cradlegedachtegoed van prof. dr. Michael Braungart e.a. heeft omarmd. Voor Ahrend houdt dit onder meer in duurzaam produceren met duurzame materialen; zo min mogelijk belasting van het milieu en zoveel mogelijk product- en materiaalhergebruik.

Ahrend werkt tevens samen met EcoSmart. EcoSmart, een dochteronderneming van Van Gansewinkel, haalt de kantoren waar meubels gewisseld worden leeg en zorgt voor de ontmanteling en de scheiding in individuele monostromen.