Ruud Lubbers lanceert boek PAMFLET 2.NL – Leidende idealen

Met dit pamflet ‘Leidende idealen’ willen we laten zien dat denkkracht, creativiteit en optimisme in onze samenleving alom aanwezig zijn. Daarom noemen we dit pamflet ook ‘PAMFLET 2.NL’: het is niet ons pamflet, het is inspiratie die uit de samenleving komt. Dit boek zal door Ruud Lubbers gelanceerd worden in Het Huis van de Democratie (Hofweg 1 Den Haag, naast Café Dudok) op woensdag 29 februari 16:30 – 18:00 (inloop vanaf 16:00). ... lees meer

Nieuw boek: De Duurzaamheidsrevolutie – hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen

Het draagvlak voor duurzame ontwikkeling is tienduizend kilometer breed, maar vaak slechts enkele centimeters diep. In ‘De Duurzaamheidsrevolutie’ schroeft Herman Verhagen de ambities op. “Er is een revolutie nodig van hetzelfde kaliber als de Industriële Revolutie.” In sneltreinvaart schetst de auteur de weeffouten in het duurzaamheidsbeleid van afgelopen twintig jaar, om vervolgens te laten zien hoe steeds meer organisaties daar doorheen breken. ... lees meer

Boek Groeien met groen helpt ondernemers duurzamer te ondernemen

Duurzaamheid is een begrip geworden in onze huidige maatschappij. Ook ondernemers vragen zich af hoe ze duurzaam kunnen ondernemen met behoud van groei en winstgevendheid. Speciaal voor deze groep schreef Murk Peutz, verbonden aan Syntens Innovatiecentrum, het boek Groeien met Groen, om ondernemers te inspireren duurzaam te ondernemen. Het bevat onder meer een praktisch getoetste aanpak, met drie stappen of ‘levels’, om een succesvolle ecopreneur te worden. ... lees meer

Uitgave tien keer tien: corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden

“Europese en Amerikaanse consumenten blijken erg gevoelig te zijn voor het imago van een bedrijf, zowel wat betreft duurzaamheid als integriteit. Dat zal naar mijn oordeel op termijn een wereldwijd fenomeen worden, dus bedrijven die hierin voorop durven lopen, zullen daar ook als eerste de vruchten van plukken.” Aldus Frans Timmermans, fractielid Tweede Kamer voor de PvdA. Hij is een van de tien geïnterviewden die hun mening geven over de aanpak van corruptie in het boekje ‘Tien keer tien, corruptie in tien vragen en honderd antwoorden’. Ook Peter Wakkie (o.a. Ahold), Joost Tonino (advocaat) en Johan Wempe (hoogleraar bedrijfsethiek en duurzaamheid) nemen hierin geen blad voor de mond. ... lees meer

Nieuw boek over financiering van duurzaamheid

Er is een nieuw boek verschenen over de financiering van duurzaamheid. De afgelopen jaren is de instroom van kapitaal in beleggingsfondsen en financiële instrumenten gericht op duurzaamheid enorm toegenomen. Zo is de wereldwijde markt voor duurzaam beleggen gestegen van zo’n EUR 5000 miljard in 2008 naar bijna EUR 7600 miljard in 2010. De instroom in groene energie beleggingen is wereldwijd toegenomen van USD 180 miljard in 2008 naar bijna USD 250 miljard in 2010. Ondanks deze enorme groei zijn er nog steeds grote additionele investeringen noodzakelijk om de transitie naar een duurzame economie veilig te stellen. ... lees meer