Volgende week verschijnt de internationale editie van het boek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ van Marga Hoek (directeur De Groene Zaak). Het eerste boek van Marga Hoek was Zakendoen in de Nieuwe Economie en werd verkozen tot ‘Managementboek van het jaar 2014’. Het boek is reeds online met korting (18%) te bestellen en verschijnt op 7 oktober a.s.!

Marga-Hoek150.jpgHoe bouw je een succesvolle businesscase in de nieuwe economie? Marga Hoek geeft in haar nieuwste boek talloze voorbeelden. Bij wijze van voorpublicatie alvast de businesscases van kabelfabrikant Southwire en van de papierpulpbusiness van AkzoNobel.

Zakendoen in de Nieuwe Economie – Internationale Editie neemt het wereldwijde perspectief als uitgangspunt en geeft op die manier een nieuwe kijk op de economie van morgen. Twee voorbeelden van een succesvolle businesscase.

Kabelfabrikant Southwire
Voor het bouwen van een succesvolle businesscase gaan ondernemers in de nieuwe economie op zoek naar een winning team: een ideale mix van partijen die gezamenlijk optimaal waarde toevoegen. Dat kunnen net zo goed private als publieke partijen zijn.
Een voorbeeld hiervan geeft het Amerikaanse bedrijf Southwire, dat allerhande kabels produceert in een stadje in Georgia. Een deel van het technisch personeel van het bedrijf ging met pensioen en de lokale onderwijsinstelling kampte met een leerlingenuitval van veertig procent. De fabriek had van die school dus weinig nieuwe aanwas te verwachten. Wat deed Southwire? De fabriek opende een vestiging vlakbij de school en bood leerlingen die van het goede spoor af dreigden te raken een goedbetaalde bijbaan aan. Daarbij begeleidde het bedrijf de leerlingen in hun schoolprestaties. Van de leerlingen die participeerden in het programma, rondde bijna honderd procent de school succesvol af en een derde van hen trad in dienst bij Southwire. Ook niet onbelangrijk: de fabrieksvestiging nabij de school maakt jaarlijks zo’n miljoen dollar winst.

Papierpulpbusiness van AkzoNobel
AkzoNobel bracht bij wijze van pilot in 2014 de ecologische, menselijke, sociale en financiële impact van zijn papierpulpbusiness in Brazilië in kaart. Hierbij keek AkzoNobel naar de impact over de gehele waardeketen, inclusief grondstoffengebruik, de productie van chemicaliën en het gebruik van chemicaliën door klanten. Hierbij kende AkzoNobel de positieve en negatieve aspecten van alle onderdelen een economische waarde toe, om zo te kunnen vaststellen waar verbetering mogelijk was.
De pilot liet onder meer zien dat de impact op het financiële kapitaal veel hoger lag dan reguliere winstcalculaties weergeven. Dit omdat salarissen, belastingen en rentelasten samen de maatschappij een flinke welvaartsinjectie geven. De impact op de natuurlijke assets kwam flink in het rood te staan, voornamelijk vanwege het gebruik van olie en aardgas en de uitstoot van onder meer CO2, zwaveldioxide en stikstofdioxide. De menselijke impact bleek positief, dankzij trainingsprogramma’s voor werknemers en carrièremogelijkheden binnen de organisatie. De sociale impact bleek gering, gegeven de aard van de industrie, die relatief weinig mensen raakt.
Met de vernieuwde inzichten wil AkzoNobel onder meer proberen de ecologische voetafdruk verder te reduceren. Door meer gebruik van waterkracht bijvoorbeeld, maar ook door het verhogen van de effectiviteit van energiegebruik en een beter uitgekiend transportsysteem. Ook heeft de pilot onder meer laten zien hoe het meten van de impact op het menselijk kapitaal, tot betere inzichten kan leiden op wat het rendement op trainingen betreft. Op sociaal terrein liggen er kansen door verbeterde risicoanalyse en – wat de gehele keten betreft – verdere bewustwording, verbetering op het vlak van gezondheid en veiligheid, arbeidsrechten en lokale gemeenschappen.