Vandaag presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Groene Bijbel: een speciale uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling, gedrukt op gerecycled bijbelpapier. Eigenlijk staat de bijbel vol met handreikingen voor duurzaam leven maar ook voor maatschappelijk verantwoord/duurzaam ondernemen.

Met deze editie laten we zien dat de Bijbel een inspiratiebron is voor een “groen”, duurzaam leven’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook hopen we dat meer mensen door deze uitgave de relevantie van de Bijbel zullen ervaren.’

In de Groene Bijbel zijn 1.684 bijbelteksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd. ‘Die teksten houden ons een spiegel voor’, zegt Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze vertellen dat de aarde een geschenk van God is. We hebben haar in bruikleen, niet in eigendom, en dragen verantwoordelijk voor haar. Ook al waren er in de oudheid kuddes en nog geen kolencentrales, in de Bijbel zie je dezelfde vraag terugkomen als nu: hoe houden we de aarde leefbaar, ook voor onze (klein)kinderen?’

Inspiratie en verdieping

Naast de bijbeltekst bevat de Groene Bijbel portretten, artikelen, natuurfoto’s en citaten. Buitenwerf: ‘Daarmee geven we stof tot verwondering, verdieping en inspiratie. We portretteerden 22 Nederlanders die vanuit hun geloof duurzaam leven, zoals Reinier van den Berg, ChristenUnie-kamerlid Carla Dik, franciscaan Guy Dilweg en missionair pionier Bettelies Westerbeek. Verder bevat deze bijbel artikelen van deskundigen afkomstig uit nagenoeg alle kerkelijke tradities. Zij lichten toe wat de Bijbel kan bijdragen aan de discussie over duurzaamheid. Zo willen we de kloof tussen de bijbeltekst en onze tijd overbruggen.’

Schrijvers van die artikelen zijn onder meer hoogleraar milieukunde Jan Boersema, theoloog Erik Borgman, econoom Johan Graafland en de Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright.

Aanbieding

De eerste exemplaren van de Groene Bijbel worden woensdagmiddag overhandigd aan PKN-voorzitter Karin van den Broeke, Maurits Groen (nummer 1 van de Duurzame Top 100 in 2015), bisschop Gerard de Korte, directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten en rabbijn Awraham Soetendorp.

De Groene Bijbel is een initiatief van het NBG. Hij kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed en christelijke ‘groene’ organisaties en deskundigen. NBG-vrijwilligers zamelden meer dan 100.000 oude bijbels in, zodat deze Bijbel op gerecycled bijbelpapier kon worden gedrukt.

Bestel het boek online via Bol.com