In een bijeenkomst op 20 september jl. presenteerden Schuttelaar & Partners (S&P) en ClimatePartner hun propositie om de samenwerking in te leiden. Binnen deze samenwerking bundelen beide partijen hun expertise om bedrijven binnen de voedselsector volledig te begeleiden op de weg naar klimaatneutraal. 

Klimaatneutraal produceren

‘Klimaatneutraal’ produceren betekent dat producten een netto-nul-emissiebalans hebben. Die balans kan bereikt worden door allereerst de uitstoot te berekenen via een wetenschappelijk erkende methode. De vervolgstap is om de emissies te reduceren. Wat er overblijft kan worden gecompenseerd in klimaatprojecten. Als dat alles gecontroleerd is en gecertificeerd wordt door een onafhankelijke partij, zoals ClimatePartner, dan mag er een klimaatneutrale claim gedragen worden. Met een klimaatneutraal label op de productverpakking.

Daarnaast begeleidt en adviseert ClimatePartner bedrijven over hun Net-Zero strategie. Schuttelaar & Partners is bedreven in klimaat een plek geven binnen de MVO strategie en daarover te rapporteren en te communiceren. Uiteindelijk dienen al deze inspanningen te leiden tot een toegevoegde waarde voor een bedrijf of product en tot het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. ClimatePartner en Schuttelaar & Partners zijn missie gedreven organisaties die graag samenwerken aan een duurzame en gezonde wereld.

Foto: Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners) en Robert Viertelhauzen (ClimatePartner) tekenen een overeenkomst om samen te werken.