ClimatePartner geeft het goede voorbeeld aan organisaties door zijn eigen klimaatactie te versnellen. Als eerste stap heeft ClimatePartner zich verbonden tot het stellen van emissiereductiedoelstellingen voor de nabije toekomst, in lijn met de criteria van het SBTi.

Klimaatvriendelijke en emissiearme bedrijfsvoering is altijd al een speerpunt geweest bij ClimatePartner. Op het gebied van zakenreizen, kantoorbenodigdheden, catering, technologie en energie zijn er al specifieke processen en regelingen. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd via gecertificeerde projecten. Met de inzet op SBT’s zal emissiereductie een nog belangrijker verbeterproces worden.

De science-based targets van ClimatePartner zullen in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap voor het bereiken van de doelstelling van het Parijsakkoord – de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Om dit doel te ondersteunen en te bereiken, zal ClimatePartner specifieke reductiedoelstellingen voor de nabije toekomst vaststellen en een reductieplan opstellen.

De Science Based Targets van ClimatePartner zullen in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap voor het bereiken van de doelstelling van het Parijsakkoord – de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Om dit doel te ondersteunen en te bereiken, zal ClimatePartner specifieke reductiedoelstellingen voor de nabije toekomst vaststellen en een reductieplan opstellen..

Moritz Lehmkuhl, Founder, en CEO van ClimatePartner legt uit: “Het terugdringen van emissies op korte, middellange en lange termijn is de belangrijkste stap in klimaatactie. Afstemming op SBT’s zorgt ervoor dat we emissies op de meest effectieve manier terugdringen om de klimaatdoelen te halen die in het Parijsakoord zijn vastgelegd. Aangezien de oproep aan elk bedrijf en elke organisatie is om verantwoordelijkheid te nemen, is het niet meer dan een logische stap dat we er ook voor zorgen dat klimaatactie volledig geïntegreerd is in onze bedrijfsvoering.”

De verbintenis van ClimatePartner tot science-based targets te stellen is in augustus 2022 officieel goedgekeurd door de SBTi en staat nu op de SBTi’s target dashboard.