Schuttelaar & Partners gaat samenwerken met Climate Neutral Group om de voedselsector te verduurzamen. Gezamenlijk kunnen we bedrijven nog beter adviseren, ondersteunen, en stimuleren om klimaatneutraal te produceren.

Klimaatneutraal produceren

‘Klimaatneutraal’ produceren betekent dat producten een netto-nul-emissiebalans hebben. Die balans kan bereikt worden door allereerst de uitstoot te berekenen via een wetenschappelijk erkende methode. De vervolgstap is het belangrijkst, namelijk om emissies te reduceren. Wat er overblijft kan gecompenseerd worden. Als dat alles gecontroleerd en gecertificeerd wordt door een onafhankelijke partij, dan mag een product het ‘Climate Neutral Certified’-label dragen.

Climate Neutral Group begeleidt dit proces en adviseert bedrijven over hun Net Zero-strategie. Schuttelaar & Partners is bedreven in klimaat een plek geven binnen de MVO-strategie en daarover te rapporteren en te communiceren. Beide partijen willen met deze inspanningen toegevoegde waarde creëren voor een bedrijf of product en ervoor zorgen dat de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs gehaald worden. Climate Neutral Group en Schuttelaar & Partners zijn twee missiegedreven organisaties die beide als B Corp graag samenwerken aan een duurzame en gezonde wereld.

Foto: Suzanne van der Pijll (S&P) en Markt Huis in ’t Veld (CNG) tekenen een overeenkomst om samen te werken.