Een 6-tal bedrijven, De Nederlandsche Bank, UNStudio, Hogeschool van Amsterdam, Heineken Company, Rijksmuseum en Blendingbricks, allemaal rond of op de Stadhouderskade in Amsterdam, bleken allemaal een gedeelde ambitie te hebben: een Green Mile, oftewel een duurzame, groene, mooie, veilige, inclusieve en leefbare straat voor alles wat leeft. Het tegenovergestelde van wat het nu is dus.

Ik ben Ruth van Dijken, oprichtster van Blendingbricks, en één van de mede-initiatiefnemers van The Green Mile. UNStudio, die in eerste instantie op dit idee aan het broeden was, en ik bleken allebei een gedeelde behoefte te voelen om de stad mooier, groener en leefbaarder te maken. Juist omdat we er in de buurt werken zien we de impact van de Stadhouderskade op de mens & de natuur dagelijks. Samen met Machteld Kors (UNStudio) besloten we tot actie over te gaan en gingen we met andere bedrijven uit de buurt in gesprek om te onderzoeken of deze zorg en ambitie ook bij hun leeft. Dit bleek het geval!

Ik geloof dat je veel kunt bereiken door samen te werken, alleen dan kom je ècht tot verandering. En dat blijkt hieruit ook. Elk bedrijf die we spraken deelde dezelfde ambitie en wilde zich aansluiten om The Green Mile tot leven te brengen.

Leefbaarheid en een gezonde omgeving is voor veel bedrijven prioriteit en juist door samen de bal op te pakken, ontstaan er mogelijkheden. Dat het thema speelt is te zien aan het aantal views op mijn post op LinkedIn, welke inmiddels over de 50.000 x bekeken is. En aan het aantal aanmeldingen op de website van The Green Mile. Van imkers, tot andere bedrijven en bewoners in en uit de buurt, melden zich om zich aan te sluiten.

Voor The Green Mile hadden we op 25 april 2022 de officiële aftrap met o.a. een uitreiking aan wethouder de Vries. De gemeente Amsterdam is enthousiast, ziet ook de potentie in een publiek/private samenwerking en samen met haar kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.

Wat is nou de succesformule van The Green Mile? Onder andere het op eigen initiatief (en eigen rekening) te beginnen, andere bedrijven op te zoeken en gezamenlijk een ambitie te formuleren. Juist door te kiezen voor een “ambitie”, in plaats van een beeldbepalend plan of een “manifest”, ga je niet op de ontwerp stoel van de gemeente zitten of forceer je iets. Wij hadden wel een heel concept en plan kunnen schrijven en tekenen, maar dat is niet onze rol en werkt naar onze mening averechts. Juist de ambitie met de gemeente te delen, elkaars rol te respecteren en te kijken hoe we elkaar daarin kunnen helpen, werkt.

Het werkt ook door klein te beginnen, in dit geval 6 bedrijven, en zo de basis te verankeren. Nu deze staat, is de tijd aangebroken andere bedrijven uit te nodigen en bewoners & geïnteresseerden.

Inmiddels is The Green Mile stichting in oprichting, zodat we een juridische vorm hebben, en in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Met de “founding mothers” is besloten ook zelf te investeren, dan wel door middel van financiële middelen, dan wel in ‘kind’. Ook dat is anders dan anders. Maar de tijd is er meer dan klaar voor om over grenzen heen te denken. Juist door ondernemers, bedrijven & de gemeente met elkaar aan tafel te zetten. Out of the box denken, ondernemers met creatieve ideeën laten komen, bedrijven laten meedenken en ideeën te verzinnen. De gemeente kan dan aangeven wat haalbaar is en wat niet.

Met The Green Mile hopen we ook andere steden en landen te inspireren, om een soortgelijk iets te realiseren. Met elkaar, privaat en publiek, samen de handen ineens slaan, werkt. En ook het breder durven kijken: wie woont hier nu allemaal in dit gebied, wat maakt iets leefbaar en hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving?

Dit jaar is een interventie jaar, met allerlei pop-up ideeën om de The Green Mile zichtbaar en kenbaar te maken onder bewoners, andere bedrijven en geïnteresseerden.  Hierbij kun je denken aan het vergroenen van alle (lantaarn)palen die langs een straat staan, tot bomenroutes tot het vergroenen van gevels en daken.

Straks is de Stadhouderskade , The Green Mile: een gezondere leefomgeving, die bijdraagt aan positieve gezondheid, geluk, ecologie, biodiversiteit en ontmoeting. Wie volgt?

Ruth van Dijken, Founder Blendingbricks