Uit nieuw PwC-onderzoek blijkt dat 55% van het wereldwijde BBP onderhevig is aan materiële natuurrisico’s. Daarom kondigt PwC, in aanloop naar Earth Day, de lancering aan van een wereldwijd Centre for Nature Positive Business. Ook worden alle 328.000 medewerkers van PwC wereldwijd bijgeschoold op het integreren van natuurvriendelijke strategieën in de dienstverlening als onderdeel van klimaat- en duurzaamheidsactiviteiten.

PwC’s Centre for Nature Positive Business brengt belangrijke capaciteiten binnen het netwerk samen op gebieden als biodiversiteit, water, regeneratieve landbouw en bosbouw en biedt een platform om deze capaciteiten verder uit te breiden. Daarnaast verdubbelt PwC de komende 12 maanden ook het team van natuur specialisten van 500 naar 1.000. De natuur specialisten van PwC houden zich bezig met verschillende onderwerpen, waaronder positieve natuurstrategieën en transformatie, natuurrisicobeheer en rapportage, natuurtechnologie, natuurfinanciering en fondsbeheer.

Om het volledige personeelsbestand van PwC wereldwijd van de benodigde vaardigheden te voorzien om de impact van de natuur beter te begrijpen en positieve natuurresultaten te integreren in de dienstverlening aan klanten, gaat PwC alle 328.000 medewerkers bijscholen met natuur- en biodiversiteitstrainingen via de wereldwijde online Sustainability Academy. Daarnaast heeft PwC een wereldwijde beoordeling uitgevoerd om na te gaan welke kantoren zich in of naast belangrijke biodiversiteitsgebieden bevinden en tegelijkertijd werkt het netwerk aan een beoordeling van de natuurgerelateerde effecten in de toeleveringsketen.

55% van het wereldwijde BBP in gevaar door natuurverlies

De initiatieven volgen op een PwC-analyse waaruit blijkt dat de achteruitgang van de natuur aanzienlijke risico’s oplevert voor de wereldeconomie en de samenleving als organisaties de bedrijfsvoering niet transformeren. Meer dan de helft (55%) van het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) – naar schatting zo’n 58 biljoen dollar – is matig of sterk afhankelijk van de natuur. Een toename ten opzichte van 44 biljoen dollar in 2020. Voor alle 163 geanalyseerde economische sectoren geldt dat een deel van hun waardeketen sterk afhankelijk is van de natuur. De gezondheid van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit heeft daarmee verstrekkende gevolgen: meer dan de helft (50,6%) van de marktwaarde van beursgenoteerde ondernemingen op 19 grote beurzen is onderhevig aan materiële natuurrisico’s.

Partnerships voor een natuurpositieve, Net Zero toekomst

Het bedrijfsleven heeft een essentiële rol te spelen in de wereldwijde transitie naar een natuurpositieve en Net Zero toekomst. PwC’s gevarieerde klantenbestand en internationale reikwijdte in 152 regio’s bieden de kans om samen impact te maken. Om de ontwikkeling van standaarden, frameworks en methodologieën te stimuleren, blijft PwC daarom samenwerken met organisaties aan toonaangevende initiatieven. PwC ondersteunt bijvoorbeeld het Science Based Targets Network (SBTN) met de validering van nieuw ontwikkelde natuurdoelstellingen voor bedrijven. Ook werkt PwC samen met de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) om de markttoegang tot natuurgerelateerde data te verbeteren en met de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) aan sectorale TNFD-pilots. Daarnaast heeft PwC samen met het World Economic Forum richtlijnen ontwikkeld voor bedrijven om het Global Biodiversity Framework te implementeren, en met de WBCSD om inzichten te ontwikkelen over de waardering van ecosystemen, natuurlijke klimaatoplossingen en op de natuur gebaseerde oplossingen.