Partnernieuws PwC

PwC (voorheen PricewaterhouseCoopers) is een netwerk van firma’s in 158 landen met meer dan 250.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim vijfduizend mensen samen vanuit twaalf verschillende kantoren en vanuit drie perspectieven: Assurance, Tax & Legal en Advisory. Wij willen dat onze dienstverlening bijdraagt aan het bouwen van vertrouwen in de maatschappij en bij het oplossen van belangrijke problemen. We willen daarmee waarde toevoegen aan onze klanten, onze mensen en de maatschappij. Dat is onze purpose en de toetssteen voor alles wat we doen of willen gaan doen.

Onze purpose is het uitgangspunt voor onze dienstverlening aan beursgenoteerde en private ondernemingen, overheden, (semi-)publieke en maatschappelijke organisaties. We delen kennis met klanten en de maatschappij en ondersteunen (pro bono) de verdere groei en professionalisering van de social-enterprise sector. Daarbij past ook dat we een serieuze bijdrage leveren aan het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Onze diensten

Assurance richt zich op het controleren van gegevens en processen. Het grootste deel van de Assurance-praktijk bestaat uit de controle van jaarrekeningen. Een kleiner deel van Assurance houdt zich bezig met het geven van zekerheid bij processen en numerieke (niet-financiële) gegevens en met het adviseren over accountingvraagstukken.

Tax & HRS helpt ondernemingen, individuen en organisaties met hun belastingstrategie, -planning en -compliance. Binnen Tax & HRS zijn verder specialisten actief op het gebied van HR-vraagstukken als beloningsstructuren, pensioenregelingen en internationale uitzendingen. Een deel van deze Line of Service houdt zich bezig met juridische dienstverlening.

Advisory richt zich op transformatieprocessen als gevolg van bijvoorbeeld strategische vernieuwingen of verbetering van bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast levert Advisory adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, vanaf de vaststelling van de strategie tot en met de integratie of ontvlechting van bedrijfsonderdelen. Advisory richt zich verder op dienstverlening bij crisissituaties als gevolg van onder meer fraude en inbreuken op cybersecurity.