In de strategie van Avebe zijn ambities en doelstellingen voor de toekomst helder verwoord. De samenwerking voor en met de klant staat centraal. Maar wat betekenen in de praktijk een marktgerichte aardappelteelt en het verkleinen van de ecologische footprint? Peter-Erik Ywema, Directeur Duurzaamheid van Avebe, vertelt hierover.

Balans en biodiversiteit

“Duurzaamheid gaat om de balans”, aldus Ywema. Hij benadrukt dat het altijd gaat om het evenwicht. Daarbij heeft het ecosysteem volgens hem wel de prioriteit. “Je maakt daarmee je eigen productiecapaciteit toekomstbestendiger. Wanneer je de bodem gezond houdt, heb je een weerbare bodem. De boer van de toekomst houdt rekening met zijn omgeving en maakt gebruik van een goede biodiversiteit.” Ambitieus zijn de plannen en eisen van klanten volgens hem niet. “Het is realistisch. Onze belangrijke afnemers zoals Nestlé, realiseren zich dat ze voor een goede en stabiele grondstofvoorziening afhankelijk zijn van de teler en dat duurzame landbouw de manier is om dat te bereiken. Voor deze bedrijven gaat het om bescherming van de toeleveringsketen. Voor ons om de veerkracht van de boer.”

Samenwerking staat centraal

Avebe ziet in deze transitie een belangrijke rol weggelegd voor de coöperatie. Samenwerking staat centraal. “In Binden en Bouwen 2.0 hebben we belangrijke duurzaamheidsdoelen afgesproken, voor de productie in de fabriek, maar ook voor de teler. Een mooi en duurzaam product maak je samen. De organisatie kan daarin faciliteren”, vertelt de bevlogen duurzaamheidsdirecteur.

Precisielandbouw

Hierbij is onder meer het teeltoptimalisatieprogramma Optimeel een belangrijk instrument. Dit programma bestaat uit onder andere teeltregistratie waarmee een basis gelegd wordt voor duurzaamheid. Het maakt het voor afnemers inzichtelijk op welke manier de grondstof is geproduceerd. “We willen dat systeem zo eenvoudig mogelijk en voor iedereen bruikbaar maken. Tegelijk denken we aan vervolgstappen voor telers die mogelijkheden zien voor bijvoorbeeld klimaatvriendelijker produceren of versterking van de biodiversiteit. Dat kan met precisielandbouw, waar je kijkt naar locatiespecifieke bemesting en gewasbescherming. Bewustwording speelt hierin een grote rol. Ywema: “Wanneer je weet welke maatregelen een groot effect hebben op de omgeving én op je inkomen, dan kun je gemakkelijker keuzes maken. Zo kun je samen werken aan een opwaartse spiraal.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Avebe Magazine