De producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland en groenten- en peulvruchtenfabrikant HAK hebben een constructief gesprek gevoerd naar aanleiding van de eerder berichtgeving over de aan telers opgelegde prijsdalingen voor kidneybonen, bruine bonen en kapucijners. Beide partijen delen de visie van de Eiwitboeren van Nederland op waardecreatie en hebben daarom besloten om samen te werken aan de toekomst van plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem.

Samenwerking voor duurzaamheid in een kortere keten

Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van ons landbouwsysteem. De teelt van peulvruchten draagt bij aan een toename van de biodiversiteit, een beperking van de CO2-uitstoot en een reductie van stikstofinput. Deze fundamentele bijdrage aan duurzaamheid rechtvaardigt een passende prijsvorming van peulvruchten van Nederlandse bodem. HAK beschouwt de peulvruchtenteelt als essentieel voor de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de Nederlandse landbouw en onze voeding en staat daarom achter een aantrekkelijk verdienmodel voor lokale telers.

HAK heeft benadrukt dat het zelf geen directe afspraken maakt met telers. Deze worden gemaakt door telersorganisaties of -coöperaties. De recent genoemde prijspercentages door de Eiwitboeren van Nederland waren voor HAK verrassend en niet herkenbaar. In een constructief gesprek hebben de Eiwitboeren en HAK gesproken over de verdere ontwikkeling van Nederlandse peulvruchtenteelt. Daarbij verkennen zij ook een toekomstige manier van samenwerking in een zo kort mogelijke keten.

Zowel HAK als de Eiwitboeren van Nederland delen dezelfde waarde gedreven visie en zijn daarom vastbesloten om samen te werken aan een eerlijke en duurzame toekomst voor de Nederlandse landbouw. Goed voor de bodem, de biodiversiteit en de burger!

Duurzaamheidsinspanningen door de boer voor de boer

De Eiwitboeren zijn van mening dat de Europese subsidies uit de zogenaamde Ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bedoeld zijn voor de boeren die de duurzaamheidsinspanningen daarvoor leveren.  Naast de koppeling met de wereldwijde graanprijs voor de prijsvorming van peulvruchten, vernemen de Eiwitboeren elders uit de markt dat in de plantaardige eiwitketen deze GLB-subsidies niet direct ten goede komen aan de boer.

De Eiwitboeren van Nederland blijven ketenpartijen uitnodigen die de teelt van plantaardige eiwitten op Nederlandse bodem ook omarmen.