Marthijn Junggeburth is duurzaamheidsmanager bij Swinkels Family Brewers. Hij stond aan de wieg van de zelfontwikkelde Swinkels Circularity Index, een model om naar een 100% circulair bedrijf te ontwikkelen met het oog op de volgende generatie. Het meet de duurzame vooruitgang van het bedrijf op 12 criteria. Deze data worden verwerkt tot een integrale rapportage en wordt gecontroleerd door de accountant. Daarmee is Swinkels in de basis klaar voor de nieuwe EU-wetgeving – de CSRD[1] – die op 1 januari 2025 in gaat voor grotere mkb bedrijven. Wat en hoe Swinkels dat gedaan heeft hoor je in podcastaflevering 10 van ‘Elise in MVO-land’.

Focus op circulariteit

Ongeveer vijf jaar geleden heeft Swinkels een onderzoek gedaan naar circulariteit. Er kwamen honderden definities uit, maar er was er geen een die het bedrijf paste. Geïnspireerd door de Ellen MacArthur Foundation werd besloten om een eigen model te ontwikkelen; Swinkels Circularity Index (SCI). Dit is een berekeningsmethodiek die uitgaat van drie kernprocessen met daaronder 12 programma’s. Deze aanpak brengt focus en daardoor kan Swinkels sturen op een circulaire bedrijfsvoering. Volgens de berekening onderneemt het bedrijf in 2021 voor 56% circulair en is ze op weg naar 75% in 2025. De parameters heeft Marthijn dus al paraat, maar welke uiteindelijk gevraagd gaan worden vanuit de CSRD weet hij nog niet. Wat hij wel weet is dat er van alles op het bedrijf af gaat komen, zoals vermindering van CO2-uitstoot, de CSRD etc.

Mijn uitdaging is om niet weg te zakken in die nieuwe wet- en regelgeving, maar uit te gaan van de kracht van ons bedrijf; onze circulaire aanpak.” – Marthijn

Het integrale verhaal ophalen en vertellen

Swinkels rapporteert al heel wat jaren. Zo’n 7 jaar geleden verscheen het eerste geïntegreerde rapport; het stapelen van het financiële en duurzaamheidsverslag met een nietje erdoor zoals Marthijn zelf zegt. Sindsdien is er veel veranderd: de SCI is ontwikkeld, de organisatie is daarop ingericht, de CEO inspireert en jaagt aan, collega’s zijn betrokken en dragen bij. Het integrale jaarverslag volgt deze ontwikkelingen. In september start de inventarisatie. Wat speelt er binnen het bedrijf, Wat zijn de thema’s in- en extern, welke impactvolle projecten zijn vermeldingswaardig en hoe kan dit alles goed samengebracht worden in een verslag? Marthijn vindt dit de leukste stap. Samen erover praten, reflecteren en vooruitkijken. Maar ook om er uiteindelijk over te rapporteren.

Als je nu besluit om een geïntegreerd jaarverslag te maken vanwege de CSRD, dan is het een soort kunstje. Maar er zit een heel waardevol traject voor.” – Marthijn

Een glansrol voor de financials en de accountant

Alle collega’s zijn belangrijk en dragen bij, maar om uiteindelijk tot een geïntegreerd verslag te komen, is de afdeling financiën cruciaal. Bij Swinkels zijn deze collega’s betrokken en creatief. Zij hebben hun blik verruimd van winstmaximalisatie op de korte termijn naar meervoudige waardecreatie op de lange termijn. Ze zorgen voor het uitvragen, verzamelen en coördineren van data en de controle ervan. Hét werkterrein van financials. Vervolgens checkt de accountant de data op kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit komt de transparantie van het verslag ten goede, maar het versterkt vooral de continuïteit, weerbaarheid en toekomstbestendigheid van Swinkels, aldus Marthijn.

In ons jaarverslag vind je het meervoudige waardecreatiemodel. Dat model is constant in ontwikkeling, omdat het mee verandert met onze organisatie en het landschap waar we in bewegen. De komende tijd is heel belangrijk. We moeten verder in het maken van de juiste keuzes, passend bij de focus en de cultuur van ons bedrijf.’ – Marthijn

[1] Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage. Bedrijven moeten zich niet alleen verantwoorden over hun financiële prestaties, maar ook over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten.

Swinkels bij ‘Elise in MVO-land’

De podcast ‘Elise in MVO-land’ van Elise Vonk is er voor en door ondernemers met duurzame ambities. De podcast ‘Elise in MVO-land’ van Elise Vonk is er voor en door ondernemers met duurzame ambities. Voorgangers van Swinkels zijn bijvoorbeeld Meelunie, Secrid en Orange Business Services.  De podcast is een aanvulling op het boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’ (sept 2021), waarvan Elise Vonk co-auteur is. Een boek boordevol met tips, praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie, praatplaten en aanmoediging om ambitieus te zijn in het maken van impact! Laat een review achter in je Podcast App en maak kans op een door Elise gesigneerd boek.

Beluister de podcast: