Partnernieuws Royal Swinkels

We werken er bij Royal Swinkels voortdurend aan om slimmer en duurzamer te ondernemen. We willen ons familiebedrijf namelijk nog mooier doorgeven aan de volgende generaties. We voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat na ons nog talloze generaties kunnen genieten van alles dat we brouwen en bouwen. Daarom streven we ernaar om volledig circulair te ondernemen. Circulair ondernemen betekent dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan en zorgen dat ze hun waarde behouden.

Om te weten waar we staan in onze circulaire ambitie, ontwikkelden we de Swinkels Circularity Index (SCI). Binnen deze berekeningsmethodiek sturen we op drie pijlers in onze bedrijfsvoering: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. De SCI maakt het mogelijk de circulariteit van het gehele bedrijf te koppelen aan concrete doelstellingen, inzicht te krijgen in de processen en zo nodig bij te sturen. Het geeft ons houvast in onze dagelijkse werkzaamheden en vertrouwen om in de toekomst de juiste balans te vinden tussen onze circulariteitsagenda en businesskansen. Ons doel is om in 2025 voor 75% circulair te ondernemen.

Bekijk de video ‘Circulair ondernemen bij Swinkels Family Brewers’ op Youtube

Circulair inkopen

We kiezen bij de inkoop van onze verpakkingen, agrarische grondstoffen (zoals hop en mout), marketingmaterialen en de grondstoffen voor gebouwen en machines voor gerecycled, herbruikbaar of duurzaam materiaal. De grondstoffen die ons bedrijf binnenkomen, moeten zoveel mogelijk circulair geproduceerd zijn. We stimuleren onze leveranciers om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, omdat we circulair inkopen alleen voor elkaar kunnen krijgen als we samenwerken.

Circulair produceren

We sturen al jaren op het reduceren van ons water- en energieverbruik in ons productieproces. Maar om tot een volledig circulaire bedrijfsvoering te komen, is het belangrijk dat we breder kijken. Daarom onderzoeken we ook het minimaliseren van verliezen en het verduurzamen van ons transport. Verder kijken we naar mogelijke besparingen in ons grondstoffen- en materiaalverbruik. Ook willen we gebouwen en machines zo lang mogelijk in bedrijf houden.

Hoogwaardig hergebruik

Het brouw- en moutproces kent een bijzondere categorie reststromen, namelijk co-producten. Voorbeelden hiervan zijn bierbostel, verpakkingsmateriaal en slib van de waterzuivering. Deze co-producten zetten we opnieuw in, waarbij we zoveel mogelijk waarde willen toevoegen en ze daardoor zo hoog mogelijk terug in de keten brengen. Verder kijken we ook naar onze machines en gebouwen, die willen we niet zomaar slopen. Hoogwaardig hergebruik wil dus zeggen dat we de organische stromen in de voedingsketen willen houden en verpakkingsmateriaal, machines en gebouwen zoveel mogelijk hergebruiken of recyclen. We zijn continu op zoek naar manieren om onze co-producten opnieuw te gebruiken en zo hoogwaardig mogelijk in de keten terug te brengen.

Circulariteit in een flesje dus: