Royal Swinkels Family Brewers heeft zich in 2022 hersteld van de gevolgen van de COVID-19-pandemie door stijgende verkoopvolumes en kostenbesparingen. Ondanks uitdagende omstandigheden in de aanvoerketen en stijgende energie- en grondstofprijzen, wist Royal Swinkels Family Brewers goede resultaten te behalen. De winst heeft zich in 2022 hersteld en de balanspositie van het bedrijf is nog altijd zeer sterk. Dat bood een goede uitgangspositie om verder te investeren in groei voor de komende jaren. In 2022 werd er voor 136 miljoen euro aan investeringen gedaan. Daarnaast werd de circulariteitsscore verbeterd naar 59%, 3 procentpunt meer dan in 2021.

CEO Peer Swinkels, die werd herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar: “Dat we financieel gezond zijn gebleven tijdens de crisisjaren is in eerste plaats te danken aan onze medewerkers. 2022 was het jaar waarin we weer bij elkaar konden komen om samen te werken, samen te winnen én samen het glas te heffen. We hebben de groei van 2021 weten door te zetten. Onze winstgevendheid is hersteld. Binnen alle drie divisies boekten we positieve resultaten.

Begin 2022 zijn we gestart met de uitvoering van ons strategisch plan, met als doel onze divisies toekomstbestendiger te maken. Het resultaat hiervan is direct zichtbaar: onze merken in West-Europa presteren beter, de volumes in onze Ethiopische brouwerij nemen toe, ons klantenbestand in Europa is uitgebreid, we wisten ons werkkapitaal verder te reduceren en we overtroffen onze circulariteitsdoelstelling. In 2023 bouwen we voort op deze strategische keuzes , zodat ons bedrijf weerbaar blijft voor de toekomst en we het nog mooier kunnen doorgeven aan de volgende generaties.”

Circulariteit

Royal Swinkels Family Brewers bleef als groep ook stappen zetten op het gebied van circulariteit. De berekeningsmethodiek op circulariteit, de Swinkels Circularity Index, werd in 2022 aangescherpt en de resultaten hiervan (met assurance van de accountant) maken onderdeel uit van het geïntegreerde jaarverslag. De circulariteitsscore in 2022 bedroeg 59%, een groei van 3 procentpunt ten opzichte van 2021. Deze groei komt onder andere voort uit energiebesparende projecten, materiaalbesparingen op verpakkingen en compensatie van de CO2-uitstoot in transport.

Daarnaast heeft de familiebrouwer zich in 2022 gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative. Dit betekent dat het bedrijf als doel heeft om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel hiervan focust Swinkels Family Brewers zich op het beperken van CO2-uitstoot. En met resultaat: sinds 2019 heeft het bedrijf haar uitstoot met 37% weten te verminderen. Met de realisatie van de emissievrije mouterij in Eemshaven zet Swinkels Family Brewers daarnaast een forse stap in de energietransitie. In 2024 stapt het familiebedrijf voor de mouterij in Eemshaven over naar een fossielvrij moutproces, wat een grote bijdrage aan de circulaire ambities betekent.

Lees het volledige Swinkels Family Brewers jaarverslag van 2022