Voor Maarten van den Berg is het duidelijk: in plaats van bloemen, wijn of chocolade worden bomen het standaardcadeau. Met zijn bedrijf Treemore wil hij deze gedachte planten bij consumenten én organisaties. En vervolgens afleveren. Treemore verkoopt namelijk bomenstekjes in een biologisch afbreekbaar potje van olifantengras waarvan de verpakking door de brievenbus past. Wij bevroegen oprichter Maarten van den Berg over zijn snelgroeiende onderneming.

Hoe kijken organisaties naar bomen als bedrijfsgeschenk?

“Steeds meer bedrijven erkennen de meerwaarde van duurzame cadeaus. Door bomen als cadeau te geven, benadrukken zij hun maatschappelijke betrokkenheid. Neem bijvoorbeeld Ordina, een van onze grote zakelijke klanten. Zij hebben maar liefst drieduizend werknemers een boom cadeau gedaan. Op deze manier betrok Ordina haar personeel bij de herbebossingsactiviteiten van het bedrijf.”

Wie behoren nog meer tot het klantenbestand van Treemore?

“We hebben een divers klantenbestand, variërend van grote banken tot zorginstellingen en mkb’ers. Maar ook consumenten kunnen bomen van Treemore cadeau doen. Dit kan via platforms zoals Bloompost, Plantje.nl en Greetz.”

Via bedrijven en partners kan de groei hard gaan, toch?

“Klopt, maar ik wil voorkomen dat we te snel groeien. Een les die ik uit de natuur heb geleerd. Zo zijn zaaiingen in hun eerste jaren kwetsbaar, net als startups die te snel risico’s nemen. Bij de eerste windvlaag of financiële tegenslag vallen ze om. We zien het vaak niet, maar tegenover het succes van risico-ondernemers die het hebben gemaakt staat een hoop verdampt kapitaal.”

Hoe trek je die vergelijking naar de natuur?

“De bomenwereld kent vergelijkbare groeistrategieën, zoals pioniers en climaxsoorten. Pioniers, zoals de berk, groeien snel maar hebben een kortere levensduur. Die kun je vergelijken met risico-ondernemers. Anderzijds groeien climaxsoorten, zoals de eik, langzamer maar worden ze jaarlijks groter. Dit zijn de impactondernemers. Eigenlijk heeft dus zowel het zakenleven als de natuur snelle groeiers en duurzamere groeiers. Het wordt echt een probleem wanneer risico-ondernemers snelle winsten nastreven waarbij zij milieuschade en sociale kosten aan de maatschappij overlaten, net als woekerende pionierplanten die schade aan hun omgeving toebrengen.”

Haal je al je ondernemersinspiratie uit de natuur?

“Ik wil iedereen dezelfde ervaring bieden als die ik als 15-jarige had. Omdat ik graag op vakantie wilde naar een tropisch eiland, begon ik met het kweken van palmbomen. Dit komt grotendeels omdat mijn familie een sterke nadruk legde op liefde voor natuur en dieren. Ook mijn stage bij de botanische tuin tijdens de vrijeschool droeg bij aan de keuze om de palmboom te kweken. Ik realiseerde me voor het eerst de diversiteit en uniciteit van ons ecosysteem en begreep hoe belangrijk het is om er zorgvuldig met de natuur om te gaan. De noodzaak van natuurbehoud werd voor mij steeds groter.”

Wat ben je na die stage bij de botanische tuin gaan doen?

“Ik koos aanvankelijk voor een studie biologie, gespecialiseerd in plantkunde en ecologie. Maar later realiseerde ik me dat een andere studie, ‘Sustainable Development Of Energy & Resources,’ nog beter bij me paste. Na die studie ging ik aan de slag als consultant, waarbij ik strategisch gaf advies op het gebied van energietransitie en klimaat. Hiermee hoopte ik bij te dragen aan een toekomstgerichte mensheid. Echter, na verloop van tijd besefte ik dat het moeilijk was om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen, aangezien de meeste partijen vaak hun eigen belangen vooropstellen.”

Dus toen besloot je te gaan ondernemen?

“Vooral omdat ik heel concreet iets voor de natuur wilde doen, startte ik naast mijn baan als consultant met een onderneming genaamd MountGreen, de voorloper van Treemore. Hiermee wilde ik mijn liefde voor planten overbrengen en een toekomstgerichte organisatie opbouwen die gebaseerd was op mijn passie en verwondering voor de natuur. Makkelijk was het niet. Overdag werkte ik als consultant, maar in de avonduren wijdde ik me aan het bedrijf. Ik verpakte en maakte boompjes verzendklaar. Die verzond ik twee keer per week, op maandag en woensdag. Bij grote bestellingen leidde dit soms tot slapeloze nachten.”

Hoe heb je de vervolgstap kunnen maken?

“In 2020 nam Dave van Stijn van BloomPost contact op om mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Zijn initiële reactie op het concept van Treemore was dat het een mooi idee was, maar hij twijfelde of er een levensvatbaar bedrijfsmodel achter zat. Onze samenwerking zou hier verandering in brengen. Zo konden wij ineens gebruikmaken van de e-commerce expertise en productiecapaciteit van Bloompost. Dit opende de deur naar schaalvergroting.”

Schaalvergroting?

“Voorheen verzond ik ongeveer drieduizend boompjes, maar met de schaalvergroting die door de samenwerking mogelijk werd, steeg dit aantal naar 43.000 boompjes in het eerste jaar en later naar 73.000 boompjes.”

In hoeverre wil je die groei doorzetten?

“Ik streef ernaar om minstens één miljoen bomen per jaar te verspreiden, omdat ik erin geloof dat het geven van bomen als geschenk mensen inspireert duurzame keuzes te maken. Bloemen of wegwerpartikelen brengen je niet in contact met de natuur zoals het kweken van een boom dat doet. Ik zie onze bomen dus graag als een combinatie tussen een duurzaam cadeau én een beleving met een milieuvriendelijk aspect. Hopelijk wordt iedere Nederlander uiteindelijk boomkweker.”

Mooi streven, hoe wil je dat bereiken?

“Er zijn veel mogelijkheden voor de toekomst van Treemore. Ik zie het bijvoorbeeld een platform worden waar ontvangers van boompjes ervaringen kunnen delen, wedstrijden kunnen aangaan over de groei van hun boompjes en tips kunnen uitwisselen over het kweken. De link met natuurherstel en herbebossing vind ik belangrijk en wil ik versterken via partnerschappen. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente samenwerking met Trees for All, waarbij voor elk boompje dat wordt gegeven, een boompje wordt gedoneerd voor bosaanplant.”

Je gaf eerder aan dat je niet te snel wilt groeien. Lukt dat nog op deze manier?

“Gelukkig groeien we nog niet té snel. Het concept uitrollen naar het buitenland zou bijvoorbeeld mooi zijn, maar dit moet stap voor stap gebeuren. De organisatie moet zich eerst goed wortelen, zodat we niet na de eerste tegenslag omvallen. Net als met het zorgvuldige proces van bomen kweken, moet het bedrijf geleidelijk uitbreiden en groeien. Het proces van groei is net zo interessant als het uiteindelijke resultaat.”