Vanaf 1 juni neemt Maarten den Dekker zijn nieuwe functie als bestuurder bij North Sea Port op. Als Chief Sustainability Officer heeft hij onder meer de verantwoordelijkheid over energie, klimaat en circulariteit. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in binnen North Sea Port en is een cruciale pijler in de strategie van het havenbedrijf. Met de benoeming van Maarten den Dekker wordt de volle reikwijdte en het belang van duurzaamheid vertegenwoordigd op bestuursniveau.

Maarten den Dekker vervangt vanaf 1 juni de huidige bestuurder Dick Engelhardt, Chief Development & Nautical Operations, die met pensioen gaat. Met de aanstelling van Maarten den Dekker kiest het havenbedrijf voor een interne kandidaat voor deze nieuwe rol binnen de directie. Met de prominente opname van duurzaamheid in het bestuur zet het havenbedrijf extra in op de realisatie en versnelling van projecten op het vlak van energie, klimaat en circulariteit om de haven vergaand te verduurzamen.

Verjonging

Met de aanstelling van de 31-jarige Maarten den Dekker als Chief Sustainability Officer (CSO) kiest het havenbedrijf ook voor verjonging in de bestuurskamer. Maarten is bijna zes jaar aan boord bij het havenbedrijf en mede verantwoordelijk voor de strategische stappen die in de afgelopen jaren bij North Sea Port als duurzame haven zijn gezet. Daarnaast is hij een klein jaar werkzaam als directeur van het Nederlandse deel van Smart Delta Resources (SDR). Een rol die hij zal blijven vervullen. SDR is namelijk hét samenwerkingsverband van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden in de regio om te komen tot een toekomstbestendige, duurzame industrie.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Met Maarten den Dekker staat er bij het havenbedrijf North Sea Port een nieuwe generatie klaar als bestuurder. De energietransitie vraagt om belangrijke investeringen en keuzes waarin we met de kennis van Maarten deze ambitieuze stappen kunnen verder zetten. Maarten heeft in de afgelopen jaren bewezen een belangrijke troef te zijn in de realisatie van de verdere verduurzaming van de haven. Met zijn inzicht in de maatschappelijke opdrachten van duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en energietransitie zal hij in deze nieuwe functie bij North Sea Port verantwoordelijk zijn voor het succes van onze duurzame ambities en ons helpen de haven in de volgende fase van duurzame ontwikkeling te leiden. Ik wens aansluitend ook uitdrukkelijk Dick Engelhardt te bedanken voor zijn inzet bij North Sea Port.” Dat was onder meer op het vlak van de bouw van haveninfrastructuur, de bevordering van de maritieme toegang over de vaargeul de Wielingen in de Westerschelde, gebiedsontwikkeling, biodiversiteit, energie en klimaat, modal shift richting binnenvaart, het Strategisch plan en zijn bestuurlijke rol. En, de ontwikkeling van het spoor met in het bijzonder het project Rail Gent Terneuzen. Railcargo benoemde Dick bovendien tot ‘Rail Person of the year’.

Maarten den Dekker: “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als Chief Sustainability Officer. In die rol krijg ik de kans om North Sea Port elke dag een beetje duurzamer te maken en samen met de collega’s richting te geven aan onze duurzame ambities als Europese tophaven. Een superboeiende opgave in een minstens zo boeiende organisatie. Ik kijk ernaar uit om daarin met de bedrijven, overheden en al onze partners de implementatie van onze toekomstgerichte strategie verder te versnellen ten behoeve van de haven en onze omgeving.”