Een interview met Lise Alm, chief strategy officer bij Worldfavor, over de laatste ontwikkelingen in de markt voor ESG-rapportage

Lise Alm werd in december 2021 door het wereldwijde duurzaamheidsplatform Worldfavor tot Chief Strategy Officer (CSO) benoemd om bij te dragen aan de verdere groei van het bedrijf. Zij brengt ruim 15 jaar ervaring op het gebied van business development, strategie en corporate affairs naar Worldfavor. Alm was een van de eerste topmanagers van Spotify. Ze was daarnaast actief als senior manager bij de scaleup Volumental en bij SCC, een van ’s werelds grootste arbitrage-instellingen. Alm is een expert in zakelijke digitale transformatie en heeft gedurende haar loopbaan diverse bedrijven bijgestaan bij automatiserings- en digitaliseringstrajecten, vaak met een juridische insteek. Dankzij haar vakkennis kan zij een interessant perspectief geven op de ontwikkelingen in de Europese markt voor ESG(-rapportage).

“Bedrijven hebben de afgelopen jaren behoefte gekregen aan actuele en accurate ESG-data in plaats van schattingen. Deze nieuwe en oprechte belangstelling van bedrijven in het verwerven van betrouwbare data en transparante rapportage daarover, vertegenwoordigt een interessante verschuiving binnen de ESG-markt. Consumenten kiezen niet langer voor producten enkel op basis van hun prijs en kwaliteit. De klimaatverandering zet hen ertoe aan om meer te weten te komen over de maatschappelijke en ecologische impact van hun aankopen”, zegt Alm.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven die inzicht willen krijgen in hun ESG-data?

“De behoefte aan actuele en accurate ESG-data en mogelijkheden om daarover te rapporteren stelt bedrijven voor diverse uitdagingen. Een van de grootste problemen is de enorme kloof tussen vraag en aanbod op informatiegebied. Er is sprake van een wirwar aan standaarden, kaders en initiatieven, en van bedrijven wordt verwacht dat ze daar zelf wijs uit worden en dat ze daar in overeenstemming mee handelen. Dit maakt duurzaamheid tot een zeer complexe aangelegenheid. Bedrijven begrijpen inmiddels dat ESG-metingen en -rapportage van bedrijfskritisch belang zijn, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen, of hoe ze dat moeten doen. Standaardisering maakt het mogelijk om het wildwesttijdperk van ESG-rapportage af te sluiten”, legt Alm uit. “Gelukkig zijn de behoeften van bedrijven ook meer gestandaardiseerd. De markt biedt meer standaarden die bedrijven als ijkpunt kunnen gebruiken. Dat draagt bij aan een meer ontspannen aanpak. En het betekent dat we nu naar een meer mainstream markt overgaan.”

Er worden momenteel veel nieuwe standaarden geïntroduceerd. Hoe kunnen organisaties het overzicht behouden?

“Het aanbod van nieuwe standaarden is inderdaad overweldigend. Na verloop van tijd zullen we een paar standaarden nodig hebben die je kunt volgen om het proces te vereenvoudigen. Maar dat moeten er niet te veel zijn. Het belangrijkste aandachtspunt in de toekomst zal niet de standaarden of methoden zijn, maar de data zelf. Wat wij proberen te doen, is het mogelijk maken om data te vergelijken met die van specifieke sectoren en bedrijven door het gebruik van standaarden. Door het gebruik van standaarden kunnen we het mogelijk maken om data te vergelijken met die van specifieke sectoren en bedrijven. Op die manier kunnen we onze focus richten op de werkelijke toegevoegde waarde, en die schuilt in de data van al deze bedrijven”, aldus Alm.

Hoe is Worldfavor van plan om met de marktontwikkelingen mee te bewegen?

“De situatie is enorm veranderend sinds de oprichting van Worldfavor in 2016. De oprichters realiseerden zich dat organisaties ons niet konden voorzien van de data die nodig was voor het nemen van weloverwogen, duurzame beslissingen. Sindsdien is duurzaamheid meer mainstream geworden. Het is een onderwerp waar iedereen het over heeft. ESG is tegenwoordig een onderwerp dat aan de eettafel wordt besproken en regelmatig in het nieuws komt. Dit was destijds nog absoluut niet het geval”, vertelt Alm.

“2021 was een jaar waarin ESG pas echt op de voorgrond trad. Dit was te danken aan grootschalige initiatieven zoals de EU-taxonomie en COP 26. ESG-aangelegenheden zijn belangrijk geworden binnen alle sectoren en in de zeggenschapsstructuur van bedrijven opgeklommen. Alle directieleden en managers moeten er tegenwoordig aandacht aan schenken. Niet alleen voor de planeet, maar ook voor de bedrijven zelf. Bij Worldfavor zien we ernaar uit om onze klanten te helpen om zowel hun groeidoelstellingen als duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Dat gaat echt hand in hand.”

“Nu de markt voor ESG-rapportage groeit en zich verder ontwikkelt (van early adopters tot grootafnemers en van non-standaardisatie tot standaardisatie) groeien wij mee. We begeleiden onze klanten bij dit traject en breiden onze oplossing uit in aansluiting op de nieuwe behoeften die zich voordoen. In dit kader streeft Worldfavor er niet alleen naar om de beste oplossing voor ESG-rapportage aan te bieden, maar ook de beste data. Worldfavor zal uitgroeien tot een house of data. We zullen uiterst relevante data behuizen en de ontwikkeling van de ESG-markt daarmee een impuls geven”.

Hoe past de recent geïntroduceerde oplossing Worldfavor Transparency binnen jullie bedrijfsstrategie?

“Duurzaamheid werkt niet zonder transparantie. Om organisaties wegwijs te maken in de complexe wereld van rapportage over duurzaamheidsinitiatieven introduceerden we de oplossing Transparancy. Bedrijven kunnen deze gratis oplossing gebruiken voor het opvragen en delen van de duurzaamheidsdata binnen het netwerk van Worldfavor. Denk aan LinkedIn, maar dan voor de uitwisseling van duurzaamheidsinformatie en interactie tussen organisaties. Met dit initiatief nodigen we bedrijven uit om vergelijkbare duurzaamheidsinformatie toegankelijk te maken via een gebruiksvriendelijk platform dat hen zelf ook toegevoegde waarde biedt. Transparency biedt hen toegang tot moeilijk verkrijgbare ESG-data over bedrijven die er voor hen toe doen, zoals klanten en leveranciers. Met hun deelname aan deze gemeenschap kunnen ze daarnaast blijk geven van hun leiderschap op het gebied van duurzaamheid en voor werkelijke impact zorgen”, besluit Alm.