De Arbo Unie is een organisatie die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkplek. Arbo Unie wil graag de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen bevorderen om zo organisaties succesvoller te maken. Ze wil bereiken dat mensen lekker in hun vel zitten door de veiligheid en omstandigheden waarin en waaronder ze werken te verbeteren.

Arbo Unie streeft naar verbetering van vitaliteit en gezondheid en neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties werken zij vanuit drie MVO-pijlers: People, Planet en Prosperity. Iedere pijler bevat concrete doelstellingen waarmee ze bijdragen aan een duurzame samenleving. Vanuit de Stichting Arbo Unie ondersteunen ze jaarlijks onderzoek en initiatieven die de arbeidsomstandigheden wereldwijd verbeteren. Verantwoord omgaan met het milieu en terugdringen van de footprint staat hoog op de ranglijst.

Arbo Unie heeft in een project een CO2-footprint opgesteld van de belangrijkste bronnen van koolstofemissie van de organisatie om het resultaat daarvan ook te communiceren naar haar stakeholders. Groenbalans heeft Arbo Unie hierin geadviseerd.

Het project omvatte de volgende onderdelen:

  • CO2-footprint scope 1 & 2: voor de 30 vestingen van Arbo Unie en het wagenpark is de CO2-footprint van het brandstof-, warmte- en elektriciteitsverbruik vastgesteld.
  • CO2-footprint scope 3; na een kwalitatieve analyse om de materiele onderwerpen vast te stellen is; door middel van een Spend (grootboek)-analyse de CO2-footprint van de inkoop (goederen, diensten & transport) bepaald en zowel de impact van het afval als de mobiliteit van de werknemers vastgesteld.
  • Vervolgstappen; Arbo Unie is geadviseerd over de verbetering van de kwaliteit van de CO2-footprint voor de komende jaren. Verder is voor het starten van de communicatie met stakeholders/leveranciers over de impact van de keten een advies neergelegd. Ook heeft Groenbalans geholpen om de juiste data aan te leveren voor het Science based Target initiative zodat Arbo Unie een geloofwaardig reductieplan kan opstellen.
  • Datamanagement tool: na keuze voor het CO2-footprint managementtool de Carbon Manager, is deze specifiek ingericht voor de Arbo Unie om jaarlijks de CO2-footprint te kunnen berekenen, te beheren en te monitoren.

Joy Diekmeijer (MVO manager): “Dit project is voor Arbo Unie erg waardevol omdat we hiermee onze klimaatstrategie kunnen bijstellen en in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het helpt ons om met de juiste stakeholders in gesprek te gaan om de footprint te verlagen in zowel scope 1,2 en 3.“